«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն
Medical Journal Erebouni

Նյարդաբանական և նյարդավիրաբուժական կլինիկա

Նյարդային համակարգն ամենախոցելին է մարդկային օրգանիզմում, ընդ որում, այն շատ դժվար է ենթարկվում բուժման: Նյարդային համակարգի հիվանդությունները կարող են առաջանալ տարբեր պատճառներով՝ ժառանգական նախատրամադրվածության, վարակի, թունավորման, վնասվածքի, ինչպես նաև ֆիզիկական և մտավոր գերհոգնածության հետևանքով: Նյարդաբանական խանգարումների ժամանակ մարդուն բարձր որակի կյանք վերադարձնելը բարդ և կարևոր խնդիր է:


Էրեբունի բժշկական կենտրոնի նյարդաբանական և նյարդավիրաբուժական կլինիկան կենտրոնական և ծայրամասային նյարդային համակարգի հիվանդություններով պացիենտներին ցուցաբերում է բժշկական օգնության ամբողջ սպեկտրը՝ ախտորոշումից մինչև բարձր տեխնոլոգիական վիրահատական բուժում, այդ թվում՝ անհետաձգելի ռեժիմով:


Կլինիկայում նյարդաբանական հիվանդներին ցուցաբերվում է բուժման ինտեգրատիվ մոտեցում, որն իրականացնում են նյարդավիզուալիզացիայի (ՄՌՏ, ՄՍՀՏ, ՊԷՏ), անոթային նյարդավիրաբուժության, նյարդավիրաբուժության, նյարդաուռուցքաբանության, վերտեբրոլոգիայի և նյարդավերականգնողական ոլորտի փորձառու մասնագետները՝ Էրեբունի ԲԿ առաջատար մասնագետների ներգրավմամբ:


Յուրաքանչյուր հիվանդ ստանում է անհատական, բացառապես իր կարիքներին համապատասխան բուժում: Այն դեպքերում, երբ կոնսերվատիվ և թերապևտիկ քիչ ինվազիվ մեթոդներն անհրաժեշտ արդյունք չեն տալիս, քննարկվում է վիրահատական բուժման հնարավորությունն ամենաժամանակակից մեթոդներով:

 

    

Նյարդաբանական բաժանմունքում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներն իրականացնում են կենտրոնական և ծայրամասային նյարդային համակարգի սուր և քրոնիկական ախտաբանությամբ, նյարդաբանական ֆունկցիոնալ խանգարումներով հիվանդների համալիր ախտորոշում և բուժում: Նյարդաբանական բաժանմունքում ներդրվում են նյարդաբանական հիվանդությունների բուժման ժամանակակից սխեմաները՝ երաշխավորված Նյարդաբանների միջազգային ասոցիացիայի կողմից:

 

 

Նյարդաբանական բաժանմունքի կազմում գործում են հետևյալ մասնագիտացված ծառայությունները. 


   

Նյարդամկանային հիվանդությունների բուժման ծառայություն. իրականացնում է տարբեր նյարդամկանային հիվանդություններով, այդ թվում՝ նյարդաախտաբանական (նեյրոպաթիաներ՝ աքսոնալ և ապամիելինացնող), ռադիկուլոպաթիաներով, միոպաթիաներով և նյարդամկանային սինափսների հիվանդություններով տառապող պացիենտների ախտորոշում և բուժում:

    Քնի խանգարումների բուժման ծառայություն. զբաղվում է քնի խանգարումերի բոլոր տեսակների, այդ թվում՝ անքնության (ինսոմնիա), քնի ժամանակ շնչառական խանգարումների, մասնավորապես, ապնոէի, քնի ժամանակ շարժողական խանգարումների, ինչպես նաև արտահայտված քնկոտության խնդիրների (գերքնկոտություն, նարկոլեպսիա), պարասոմնիաների և քնի ռիթմի ցիրկադային խանգարումների ախտորոշմամբ և բուժմամբ:
    Շարժողական խանգարումների բուժման ծառայություն:

 

Իր ախտորոշիչ և բուժական գործունեության ընթացքում նյարդաբանական բաժանմունքը սերտորեն համագործակցում է ախտորոշման, նյարդավիրաբուժության, նյարդաանոթաբանության, ողնաշարի ախտաբանության, ֆիզիոթերապիայի և ռեաբիլիտացիայի ու այլ մասնագիտացված բաժանմունքների հետ:

Նյարդաիմունոլոգիայի և ցրված սկլերոզի կենտրոնն
իրականացնում է ցրված սկլերոզով հիվանդների ախտորոշում, բուժում և դիսպանսեր հսկողություն: Ներկայում կենտրոնում ամբուլատոր-դիսպանսեր հսկողության տակ գտնվում է մոտավորապես 100 հիվանդ: Հիվանդության ախտորոշման նպատակով կիրառվում է Ախտորոշման կլինիկայի ժամանակակից սարքավորումների ամբողջ զինանոցը:
Կենտրոնի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները հիվանդների բուժումն իրականցնում են միջազգային չափանիշներին և ուղեցույցներին համապատասխան՝ կիրառելով բժշկության տվյալ ոլորտի ժամանակակից նվաճումները:


Էպիլեպտոլոգիայի հանրապետական կենտրոնն իրականացնում է ցնցումային վիճակով հիվանդների ամբուլատոր և ստացիոնար հետազոտությունների լայն սպեկտր, ինչը հնարավորություն է տալիս բացառել կամ հաստատել էպիլեպսիա ախտորոշումը՝ հիվանդության ճշտգրիտ ձևի սահմանմամբ:

 

 

Կենտրոնում իրականացվում է.

 

 • հակացնցումային բուժման անհատական ընտրություն,
 • հիվանդի վարման մարտավարության որոշում,
 • հակաէպիլեպտիկ դեղորայքի ցածր բուժական ազդեցության դեպքում արյան մեջ նրանց պարունակության մոնիտորինգի իրականացում,
 • հակացնցումային դեղորայքի կողմնակի ազդեցությունների հայտնաբերում և շտկում,
 • հակաէպիլեպտիկ դեղորայքի ընդհատման մարտավարության և ժամկետների որոշում,
 • էպիլեպսիայով հիվանդների հետազոտության և բուժման առավել առաջադիմական ուղեցույցների մշակում և իրագործում,
 • էպիլեպսիայի խնդիրներին վերաբերող սանիտարալուսավորչական գործունեություն:


Բաժանմունքում ստեղծված են նաև հետևյալ հիվանդություններով տառապող կամ վիճակներում գտնվող հիվանդների ախտորոշման և բուժման համար անհրաժեշտ պայմանները.

 

 • ապամիելինացնող հիվանդություններ,
 • ցրված սկլերոզ,
 • գլխացավեր, պատճառների հայտնաբերում և բուժում,
 • գլխապտույտ, պատճառների հայտնաբերում և բուժում,
 • ծայրամասային նյարդային համակարգի հիվանդություններ և այլն:

 

Կաթվածների ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման կենտրոնում կիրառվում են Ալբերտայի համալսարանի խորհուրդների և ուղեցույցների մշակված, հարմարեցված տարբերակները: Այստեղ իրականացվում են.

 

 • հիվանդի վիճակի արագ ախտորոշում, նրա օպերատիվ կլինիկալաբորատոր հետազոտության կազմակերպում, որը հնարավոր է իրականացնել ախտորոշիչ ծառայությունների շուրջօրյա գործունեության շնորհիվ, համակարգչային տոմոգրաֆիա, անգիոգրաֆիա,
 • բարձր հագեցած ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման բաժանմունքի առկայություն, որտեղ հնարավոր է կաթվածների բուժումն իրականացնել սուր փուլում՝ հյուսվածքային թրոմբոպլաստինի ակտիվատորի ներմուծման ժամանակակից եղանակով,
 • բարձր որակավորված անոթանյարդաբանների և մասնագիտացված սարքավորումների առկայություն, որը հնարավորություն է տալիս այնպիսի անոթանյարդաբանական միջամտություններ կատարել, որոնք ո՛չ միայն թույլ են տալիս հիվանդի կյանքը փրկել, այլ նաև նվազեցնել բարդությունների առաջացման և հաշմանդամության ռիսկը,
 • կրկնակի կաթվածների առաջացման ռիսկի գործոնների հայտնաբերում և նրանց շտկում,
 • տարած կաթվածից հետո հիվանդների վերականգնողական բուժում,
 • տարած կաթվածից հետո հիվանդների ամբուլատոր մոնիտորինգ, հսկողություն և բուժում:

 

Յուրաքանչյուր հիվանդին ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում. իրեն և իր հարազատներին լիարժեք տեղեկատվություն է տրամադրվում ընդհանուր վիճակի, բուժման ընթացքի և իրականացվող հետազոտությունների նպատակի մասին:

 

 


Ցերեբրովասկուլյար նյարդավիրաբուժության ծառայությունը մասնագիտացած է կենտրոնական նյարդային համակարգի հետևյալ անոթային ախտաբանությամբ հիվանդներին որակավորված նյարդամիջամտական (ներանոթային) օգնություն ցուցաբերելու ուղղությամբ.

 

 • պարկաձև անևրիզմաներ,
 • զարկերակ-երակային մալֆորմացիաներ,
 • զարկերակ-երակային խուղակներ, կարոտիդ-խորշիկային խուղակներ,
 • քնային զարկերակների ստենոզներ,
 • ողնաշարային զարկերակների ստենոզներ,
 • ներգանգային զարկերակների ստենոզներ,
 • գերանոթավորված ուռուցքներ,
 • գլխուղեղի սուր իշեմիկ ինսուլտ:


Բաժանմունքի որակավորված մասնագետները.

 

 • իրականացնում են ուղեղի արյան շրջանառության անցողիկ խանգարումների և կաթվածների զարգացման պատճառների ու մեխանիզմների որակյալ, բազմակողմանի ախտորոշում,
 • տիրապետում են կաթվածի և նրա բարդությունների բուժման հատուկ եղանակներին,
 • մշակում են կաթվածի կանխարգելման անհատական ծրագրեր:

 

Նյարդաբանական և նյարդավիրաբուժական կլինիկա. Նյարդաբանական բաժանմունք 

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոնի նյարդավիրաբուժական բաժանմունքում յուրաքանչյուր տարի իրականացվում է մոտավորապես 500 վիրահատություն՝ գլխուղեղի տարբեր հիվանդությունների և ողնաշարի ախտահարումների կապակցությամբ (վնասվածքային հեմատոմաներ, ողնաշարի վնասվածքներ և կոտրվածքներ, գլխուղեղի և ողնուղեղի ծավալային գոյացություններ), ինչպես նաև ծայրամասային նյարդերի և նյարդային հյուսակների, գլխուղեղի անոթների ախտահարումների կապակցությամբ (գլխուղեղի անոթների հիվանդությունների ժամանակ իրականացվում է ներանոթային բուժում): Կատարվում են վիրահատություններ ողնաշարի դեգեներատիվ փոփոխություններով պայմանավորված հիվանդությունների ժամանակ (միջողնաշարային խողովակի ճողվածքներ, սպոնդիլոլիստեզ, ողնաշարային խողովակի ստենոզ և այլն):

Բաժանմունքում գործում է նաև ներզատաբանական վերականգնման ծառայությունը, որն իրականացվում է ողնաշարի դեգեներատիվ-դիստրոֆիկ հիվանդությունների նորարարական պահպանողական բուժում՝ անկախ նրանց պատճառա-ախտաբանական ծագումից:

Հիվանդություններ և վիճակներ, որոնց ժամանակ հիվանդները պետք է դիմեն նյարդավիրաբուժական բաժանմունք.

 

 • նյարդաուռուցքաբանական (գլխուղեղի և ողնուղեղի ուռուցքներ, նևրինոմաներ),
 • ցերեբրովասկուլյար հիվանդություններ (հեմոռագիկ, իշեմիկ կաթվածներ, զարկերակային անևրիզմաներ, զարկերակ-երակային մալֆորմացիաներ),
 • գլխուղեղի հիվանդություններ՝ հիդրոցեֆալիա համախտանիշով,
 • միջողնային սկավառակների ճողվածքներ, ռադիկուլոիշեմիա, ողնաշարային խողովակի ստենոզ,
 • թունելային և ցավային համախտանիշներ,
 • նյարդերի, նյարդային հյուսվածքների վնասվածքներ, ողնուղեղային վնասվածքներ,
 • գանգուղեղային վնասվածքներ, ներուղեղային հեմատոմաներ,
 • դիմային ցավեր (պրոզոպալգիա), եռորյակ նյարդի նևրալգիա:

 

 


Ողնաշարի ախտաբանության և վերտեբրալ վիրաբուժության բաժանմունքում իրականացվում է ողնաշարի բոլոր տեսակի հիվանդությունների և վնասվածքների բուժում.

 

 • ողնաշարի ձևախախտում (սկոլիոզ, օստեոխոնդրոզ),
 • ողնաշարի դեգեներատիվ հիվանդություններ (օստեոխոնդրոզ, միջողնային սկավառակների ճողվածքներ, ողնուղեղային խողովակի ստենոզներ, ողերի անկայունություն),
 • ողնաշարի գոտկային հատվածի ողերի սպոնդիլոլիզ կամ սպոնդիլոլիստեզ,
 • Բեխտերևի հիվանդության ժամանակ ողնաշարի թեքվածություն,
 • ողնաշարի բարորակ և չարորակ ուռուցքներ,
 • ողերի կոտրվածքներ և հոդախախտեր,
 • ողնաշարի հետվնասվածքային և հետվիրահատական ձևախախտումներ:

 

Հիմնականում բուժումն իրականացվում է վիրաբուժական եղանակով՝ ժամանակակից տեխնոլոգիաների և գործիքների կիրառմամբ:


Վերջնական ախտորոշման նպատակով յուրաքանչյուր պացիենտ բազմակողմանի վերլուծության է ենթարկվում բազմապրոֆիլ բժիշկ-մասնագետների թիմի կողմից: Կլինիկայի բժիշկները՝ վերտեբրոնյարդաբանները, նյարդավիրաբույժները, օրթոպեդները, ռեֆլեքսաթերապևտը, հոգեթերապևտը, անէսթեզիոլոգները, կինեզոթերապևտները, ֆիզիոթերապևտները, ռենտգենոլոգները կազմավորում են ժամանակակից բազմապրոֆիլ բրիգադա:

 

Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր