«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն

Կառավարում

Ղեկավար անձնակազմ

Անահիտ Սարգսյան Անահիտ Սարգսյան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ գլխավոր տնօրենի տեղակալ համաճարակաբանության գծով համաճարակաբան +374 91 484604 epidemiology.erebouni@gmail.com
Կենսագրական տվյալներ

 

Բժշկական պրակտիկա


ք. Ստեփանավան Սանէպիդստանցիա

1984-1987թթ ք. - Արդյունաբերական հիգենայի բաժանմունքի վարիչ

 

ք. Երևան Օրջոնիկիձեի շրջան ՍԷՍ

1987-88 ք. Կոմունալ հիգենայի բաժին- բժիշկ


 Էրեբունի Բ/Կ

1988-92- Բժիշկ-համաճարակաբան

1992-2011 Փոխտնօրեն կլինիկական համաճարակաբանության գծով
2011-առ այսօր  Գլխավոր տնօրենի խորհրդական կլինիկական համաճարակաբանության գծով

 

 Երևանի հայ-ամերիկյան պետական քոլեջ <<Էրեբունի>>

1994-1999թ.- փոխտնօրեն

1999- առ այսօր  Համաճարակաբանության պրակտիկ ցիկլի ղեկավար

 

Նորք Մարաշ Սրտավիրաբուժության հիվանդանոց

2001-2008 - Գլխավոր բժշկի խորհրդական կլինիկական համաճարակաբանության գծով


Նաիրի Բ/Կ

2002թ.- 2011 թ.- Փոխտնօրեն կլինիկական համաճարակաբանության գծով

2011-առ այսօր  Գլխավոր տնօրենի խորհրդական կլինիկական համաճարակաբանության գծով
 

 

 

Իզմիրլյան Բ/Կ

2016 - Գլխավոր տնօրենի խորհրդական կլինիկական համաճարակաբանության գծով

 

 1995թ. Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին- Պարիզ Հենրի Մոնդոր հիվանդանոցում աշխատանք փորձի փոխանակում

2004թ. Բժշկական գիտությունների թեկնածու

Оснобные принципы эпидемиологического контроля внутрибольничных инфекций в многопрофильном стационаре թեմայով

 

Ա.Բ.ԱլեքսանյանիԱնվանՀամաճարակաբանությանմանրէաբանությանևվիրուսաբանությանգիտահետազոտականինստիտուտ

2004թ.-առայսօրգիտաշխատող

<<Կլինկականհամաճարակաբան >> ասոցիացիա

2007թ.- առայսօր - հիմնադիրնաղագահ

Կազմակերպելևնախագահելէ 4 կոնֆերանսներհետևյալխորագրերով`
<<
Հազարմղոննէլսկսվումէմեկքայլից>>

<<Տուբերկուլյոզիծանրբեռը>>

<<Միվնասիր, օգնիր>>
<<
Զգուշացիր`հակաբիոտիկէ>>

 

 

2010 և  2014 - ԳիտագործնականայցերԼեռնայինՂարաբաղ

ԲուժքույրերիվերապատրաստմանկոնֆերանսներիկազմակերպումևաջակցությունՍտեփանակերտիհանրապետականհիվանդանոցին

 

Ներհիվանդանոցայինվարակներիկանխարգելմանգիտագործնականկենտրոնի

2011-2014թ. հիմնադիրտնօրեն

2011-2014թ  Հայաստանիգլխավորհամաճարակաբան

Գիտագործնական այցեր ՀՀ խոշոր մարզեր, բուժհիմնարկներում պրակտիկ օգնության կազմակերպում

2017- առ այսօր՝ ՄկրոՄիր հաաստանյան ներկայացուցչության տնօրեն

 

1993թ. СНГ Առաջինը <<Այսօրշուտէ,վաղըուշ>> հակաբիոտիկներիկայունությանզարգացմանկանխարգոլմաննպատակովԷրեբունիԲ/Կ-ումլոկալմոնիտորինգիներդրում

 

1993թ. ԷրեբունիԲ/Կ- СНГումԱռաջինըինֆեկցիոնհսկողությանկոմետեիստեղծումևղեկավարում

 

1997թ. Հոկտեմբեր-նոյեմբեր- ԱտլանտաCDC - փորձիփոխանակում
Ներկայացվելէ <<Այսօրշուտէ,վաղըուշ>> հակաբիոտիկներիկայունության  լոկալմոնիտորինգիարդյունքները

 

1998թ. ԷրեբունիԲ/ԿումներդրվելէհակաբիոտիկներիվարմանքաղաքականությանWHONETծրագիրը

Մեթոդը ներկայացվել է նաև
1999թ. Էստոնիա Տալին

2000թ. Ալմատա Ղազախստան

2001 Թբիլիսի Վրաստան  համաժողովների ժամանակ

 2009թ. Պեկին <<Պայքար Տուբերկուլյոզի դեմ>> համաշխարհային ֆորումին մասնակից հայկական դիլիգացիայի խոսնակ

 

Մասնակցություն 26 միջազգային կոնֆերանսների աշխարհի տարբեր երկրներում
9 մեթոդական ձեռնարկների հեղինակ
շուրջ 30 գիտական հոդվածների և թեզիսների հեղինակ

 

Պատվոգրեր

Երևանի քաղաքապետի, Առողջապահության նախարարի

 

Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր