«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն
Medical Journal Erebouni

Կոլոպրոկտոլոգիայի բաժանմունք

Ընդհանուր նկարագրություն

Էրեբունի ԲԿ-ի կոլոպրոկտոլոգիայի բաժանմունքում իրականացվում է ուղիղ աղու և խթաղու ցանկացած սուր և քրոնիկական հիվանդության ախտորոշում, թերապևտիկ և վիրաբուժական բուժում՝ ներառելով նաև առավել ծանր հիվանդներին, ովքեր տառապում են ուռուցքային հիվանդություններով, հաստ աղու բորբոքային հիվանդություններով, հաստ աղու դիվերտիկուլյար հիվանդությամբ: Հիվանդների բուժման ժամանակ կիրառվում են ժամանակակից միջազգային ուղեցույցներ և բարձր տեխնոլոգիական քիչ ինվազիվ մեթոդներ՝ հետվիրահատական վերականգնման սեղմ ժամկետներով:

Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Վիրաբուժական կլինիկա: Կոլոպրոկտոլոգիայի բաժանմունքԿլինիկայի աշխատանքի հիմնական սկզբունքը հոսպիտալացման նվազագույն ժամկետում բուժման առավելագույն արդյունք ապահովելն է: Այդ պատճառով բաժանմունքն ապահովված է ամենաժամանակակից ախտորոշիչ և բուժական սարքավորումներով: Էնդոսկոպիկ միջամտությունների իրականացման հնարավորությունը (կոլոնոսկոպիա և գաստրոսկոպիա) դեղորայքային քնի պայմաններում, ժամանակակից ռենտգենաբանական սարքերի, համակարգչային տոմոգրաֆիայի և գերձայնային սարքավորումների լայն կիրառումը հնարավորություն են տալիս հիվանդներին հետազոտել սեղմ ժամկետներում՝ ամբուլատոր կամ ստացիոնար հարմարավետ պայմաններում:


Որպես ժամանակակից բազմապրոֆիլ կլինիկայի ստորաբաժանում՝ բաժանմունքն ունի տարբեր ուղեկցող հիվանդություններով ծանր հիվանդներին բուժելու, վիրահատության պլաստիկ փուլերն իրականացնելու, հետվիրահատական շրջանում հիվանդների համալիր վերականգնողական բուժում իրականացնելու եզակի հնարավորություն:

Բաժանմունքում իրականացվող վիրահատությունները և բուժման ենթակա հիվանդությունների ցանկը.

 • հեմոռոիդէկտոմիա (բաց վիրահատություն),
 • հեմոռոիդէկտոմիա (ներքին հեմոռոիդալ հանգույցների տրանսանալ դեզարտերիզացիա՝ մեկօրյա վիրահատություն),
 • հետանցքի ճաք,
 • պարապրոկտիտ,
 • ուղիղ աղու խուղակներ,
 • պոչուկի էպիթելյալ ուղիներ,
 • ուղիղ աղու և հետանցքի ուռուցքների տրանսանալ հեռացում,
 • շուրջհետանցքային սրածայր կոնդիլոմաներ,
 • հետանցքի սեղմանի անբավարարություն (անկղապահություն),
 • ուղիղաղի-հեշտոցային խուղակներ,
 • ռեկտոցելե,
 • հետանցքի և հաստ աղու ուռուցքներ,
 • հեմոռոիդալ հանգույցների լատեքսային լիգավորում,
 • հեմոռոիդալ հանգույցների ինֆրակարմիր կոագուլացիա,
 • արտաքին տարրերի հեռացում (Surgitron սարքով),
 • հետանցքի քրոնիկական ճաքի հեռացում (Surgitron սարքով),
 • հեմոռոիդալ հանգույցների թրոմբների հեռացում (թրոմբէկտոմիա Surgitron սարքով),
 • թութքի և հետանցքի ճաքի դեղորայքային բուժում:

 

Տեխնիկական հագեցվածություն

Կոլոպրոկտոլոգիայի բաժանմունքը հագեցած է ամենաժամանակակից սարքավորումներով՝ նախատեսված ախտորոշման և կոլոպրոկտոլոգիական վիրահատությունների ամբողջ սպեկտրի իրականացման համար:

Հիմնական գործունեության ուղղությունները

Կոլոպրոկտոլոգիայի և քիչ ինվազիվ վիրաբուժության բաժանմունքի գործունեության հիմնական ուղղությունը որովայնի խոռոչի, փոքր կոնքի օրգանների և շեքի բարորակ ու չարորակ հիվանդությունների բուժումն է:

Բաժանմունքում իրականացվում են.

 • Քիչ ինվազիվ ամբուլատոր վիրահատություններ թութքի սկզբնական շրջաններում. հեմոռոիդալ հանգույցների լիգավորում լատեքսային օղերով, սկլերոթերապիա, ինֆրակարմիր կոագուլյացիա և քիչ տրավմատիկ միջամտության այլ տարբերակներ:

 • Քրոնիկական թութքի և հետանցքի ճաքի, անոռեկտալ խուղակների և թարախակույտերի, հետանցքի սեղմանի անբավարարության հետ կապված արմատական վիրահատություններ: Բարձր տեխնոլոգիական սարքերի կիրառումը (ներքին հեմոռոիդալ հանգույցների տրանսանալ դեզարտերիզացիայի մեթոդը դոպլեր հսկողությամբ, մուկոպեկսիայով և հյուսվածքների լիֆտինգով (THD), հյուսվածքների քիչ տրավմատիկ կոագուլյացիայի գործիքը (LigaSure), ներծծվող կարային նյութերը և ցավազրկող դեղերով անհատական դոզատորները) հնարավորություն են տալիս նվազագույնի հասցնել հետվիրահատական շրջանում ցավային համախտանիշը և կրճատել ստացիոնարում մնալու ժամկետը:

 • Շեքի և կոնքի տարբեր հիվանդությունների ժամանակ (օբստրուկտիվ դեֆեկացիայի համախտանիշ, ռեկտոցելե, ուղիղ աղու արտանկում) իրականացվող առանձնահատուկ քիչ տրավմատիկ վիրահատություններ: Նախավիրահատական հետազոտության ամբողջ սպեկտրի իրականացումը (անդրուղիղաղիքային և անդրհեշտոցային ՈՒՁՀ, անոռեկտալ մանոմետրիա, ուրոֆլոումետրիա) հնարավորություն է տալիս կատարել հիվանդության ճշգրիտ տարբերակիչ ախտորոշում և ընտրել հիվանդների այս բարդ խմբի բուժման լավագույն անհատական եղանակը:

 • Քիչ ինվազիվ միջամտություններ ուղիղ աղու և խթաղու բարորակ հիվանդությունների ժամանակ: Լայնորեն կիրառվում են ուղիղ աղու թարթչավոր ուռուցքների տրանսանալ հեռացման եղանակները, որոնք հնարավորություն են տալիս խուսափել խոռոչային վիրահատությունների իրականացումից:

 • Խթաղու և ուղիղ աղու չարորակ նորագոյացությունների բուժում: Վիրահատություններն իրականացվում են ռադիկալիզմի և ընդլայնված լիմֆադենէկտոմիայի բոլոր սկզբունքների խիստ պահպանմամբ, որոնք ապահովում են հիվանդների` առանց ռեցիդիվի ապրելիության բարձր ցուցանիշները: Տեղային տարածված ուռուցքների դեպքում, որոնք գործընթացի մեջ ընդգրկել են նաև հարևան օրգաններն ու խոշոր անոթները, իրականացվում են ընդլայնված արմատական վիրահատություններ՝ վերակառուցողական-պլաստիկ փուլով, որն ապահովում է վիրահատությունից հետո հիվանդների կյանքի լավ որակը:

 • Հաստ աղու բորբոքային հիվանդությունների վիրահատական բուժումն իրականացվում է ըստ աղու բորբոքային հիվանդությունների բուժման ընդունված ուղեցույցների (ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ և Կրոնի հիվանդություն), որը թույլ է տալիս պահպանել աղու բնական ընթացքը:

 • Օբստրուկտիվ ռեզեկցիայից հետո ստոմայով հիվանդների ռեկոնստրուկտիվ-պլաստիկ վիրահատությունններ. տվյալ բարձր տեխնոլոգիական վիրահատությունները հնարավորություն են տալիս վերականգնել աղիների բնական ընթացքը՝ զգալիորեն լավացնելով այդպիսի հիվանդների կյանքի որակը:

 

Անձնակազմ
Կարեն Շահնազարյան Կարեն Շահնազարյան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ կոլոպրոկտոլոգիական ծառայության ղեկավար կոլոպրոկտոլոգ բ.գ.թ. shaxk@mail.ru
Կրթություն

Ամբիոններ
Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի կոլոպրոկտոլոգիայի ամբիոն


Ամբիոնի աշխատակիցները
բ.գ.թ Կարեն Լևոնի Շահնազարյան 

Գնացուցակ
     
Պրոկտոլոգիական  ծառայությունների գնացուցակ
05.05.2018 թ.
  Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները* Արժեքը (դրամով)
  Պրոկտոլոգի առաջնային զննում և անոսկոպիա 10,000
  Բժշկի նախազննում ռեկտոսկոպիայով 15,000
  Փոքր պրոկտոլոգիական վիրահատություններ  230,000
  Փոքր ծավալի վիրաբուժական միջամտություններ ուղիղ աղիքի վրա - Ա 180,000
  Փոքր պրոկտոլոգիական վիրահատություններ (սպինալ + էպիդուրալ անզգայացմամբ) 260,000
  Լատեքսային օղերի տեղադրում (առանց հետազոտությունների) 40,000
  Անալ ճաքերի կոնսերվատիվ բուժում, տրոմբոտիկ արտաքին հանգույցների հատում (առանց հետազոտությունների) 20,000
  Փոքր պրոկտոլոգիական վիրահատություններ բարձր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 410,000
  Ներքին թութքային հանգույցների լիգավորում 180,000
  Արտաքին թութքային հանգույցների հեռացում ռադիոալիքային մեթոդով 95,000
  Համակցված պրոկտոլոգիական վիրահատություններ 310,000
  Վիրահատություններ բարդացած պրոկտոլոգիական հիվանդությունների դեպքում 290,000
  Անալ կոնդիլոմաների հեռացում, անալ մաշկի ավելցուկների հեռացում 60,000
  Վերականգնողական վիրահատություն
Հաստ աղու մասնահատումներ
600,000
  Հաստ աղու որովայնա-շեքային հեռացում 700,000
  Վիրահատություններ ուղիղ աղու և խթաղու վրա 800,000
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր