«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն
Medical Journal Erebouni

Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունք

Ընդհանուր նկարագրություն

Էրեբունի ԲԿ-ի ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի մասնագետներն առաջնորդվում են հետևյալ սկզբունքներով.

 

 • վիրահատական բուժումն իրականացվում է խիստ ցուցումներով, և միայն այն դեպքերում, երբ թերապևտիկ բուժումն անհրաժեշտ արդյունք չի տվել,
 • մեթոդի ընտրության դեպքում նախապատվությունը տրվում է օրգանապահպան վիրահատություններին,
 • դեպքերի մեծամասնությունում միջամտություններն իրականացվում են հնարավորինս խնայող եղանակներով՝ էնդոսկոպիայի, էնդոտեսավիրաբուժության կիրառմամբ,
 • տարբեր օրգանների և համակարգերի վրա վիրահատական միջամտության ժամանակ անհրաժեշտության դեպքում կիրառվում է վիրահատությունների համաժամանակյա մեթոդը, որն իրականացվում է տարբեր մասնագետների միաժամանակյա մասնակցությամբ:

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Վիրաբուժական կլինիկա. Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքԲաժանմունքում ստեղծված են հաջող վիրահատական միջամտության իրականացման  համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները: Վիրահատարաններն՝ ըստ ստերիլության ապահովման և պահպանման, համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին: Ժամանակակից բարձր դասի բժշկական սարքավորումների առկայությունը բաժանմունքի մասնագետներին հնարավորություն է տալիս իրականացնել ցանկացած բարդության վիրահատական միջամտություն, բարձրացնում է ցուցաբերվող բուժօգնության որակը, նվազեցնում բարդությունների զարգացման ռիսկը, կրճատում կլինիկայում հիվանդի գտնվելու ժամկետը:


Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքում իրականացվում են.

 

 • ցանկացած տեսակի միջամտական ախտորոշիչ գործողություններ, այդ թվում նաև՝ ներքին օրգանների բիոպսիա,
 • վիրահատություններ կրծքավանդակի օրգանների վրա՝ ներառյալ փակ թորակասկոպիկ միջամտությունները,
 • վիրահատություններ որովայնի խոռոչի օրգանների վրա՝ առավելապես լապարասկոպիկ մեթոդի կիրառմամբ,
 • վիրահատություններ կրծքագեղձերի վրա՝ ներառյալ օրգանապահպան և վերականգնողական միջամտությունները, որոնք երաշխավորում են լիարժեք վերականգնում:


Որովայնային վիրաբուժությունը զբաղվում է  վիրահատական բուժմամբ.

 

 • ԱՍՈւ զարգացման արատներ և անոմալիաներ (Հիրշպրունգի հիվանդություն, ԱՍՈւ ատրեզիաներ և ստենոզներ, աղիների երկատում, Մեկելի դիվերտիկուլա, պիլորոստենոզ և այլն),
 • կպումային հիվանդություններ,
 • ստամոքսի և աղիների հիվանդություններ՝ իրականացնելով ռեկոնստրուկտիվ վիրահատությունների բոլոր տեսակները.
     ստամոքսի մասնահատում՝ տարբեր եղանակների կիրառմամբ, միջամտություններ խոցային արյունահոսության, թափածակման առկայության դեպքում,
     վիրահատություններ աղիների բորբոքային հիվանդությունների դեպքում, բարակ և հաստ աղու մասնահատում, Կրոնի հիվանդության բարդությունների դեպքում, ինչպիսիք են՝ խուղակների գոյացումը (էնտերոկուտան, էնտերովագինալ, էնտերոէնտերալ, էնտերովեզիկուլար), ստենոզներն ու աբսցեսների առաջացումը,
     վիրահատություններ խոցային կոլիտի առկայության դեպքում, պրոկտոկոլէկտոմիա անալ իլեոանաստամոզի տեղադրմամբ,
 • գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքսային հիվանդություն (ԳԷՌՀ)
 • տարբեր տեղակայման կիստաներ և ճողվածքներ:


Բաժանմունքում իրականացվում է լյարդի և լեղուղիների վիրահատական բուժում.

 • հեպատոբիլիար գոտու զարգացման անոմալիա (լեղուղիների ատրեզիա, լեղածորանի կիստա, լյարդի հեմանգիոմաներ և այլն),
 • լեղաքարային խոլեցիստիտ,
 • դռներակային գերճնշում,
 • սպլենոմեգալիա:

 
Իրականացվում են նաև կոլոպրոկտոլոգիական միջամտություններ հետևյալ ախտաբանությունների դեպքում.

 

 • հետանցքի և ուղիղ աղու զարգացման արատներ և անոմալիաներ (հետանցքի և ուղիղ աղու ատրեզիաներ, ուղիղ աղու խուղակներ, կլոակալ մալֆորմացիաներ),
 • մեգառեկտում,
 • հետանցքի սպիական նեղացումներ,
 • հարուղիղաղիքային խուղակներ,
 • ուղիղ աղու լորձաթաղանթի արտանկում,
 • հետանցքի սեղմանի անբավարարություն,
 • հարպոչուկային, նախասրբանային կիստաներ:


Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Վիրաբուժական կլինիկա. Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքԲաժանմունքում իրականացվում են վիրահատություններ նաև թոքերի, բրոնխների, թոքամզի, ստոծանու և այլ օրգանների վրա: Մշակվել և գործնականում ներդրվել են կրծքավանդակի պատի և պլևրալ խոռոչի պլաստիկ վերականգնման ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև հետվիրահատական բարդությունների կասեցմանն ուղղված վիրահատությունները: Կլինիկայում լայնորեն կիրառվում են վիրահատության քիչ տրավմատիկ եղանակները՝ թորակասկոպիկ և էնդոսկոպիկ (WATS) տեսանկարահանվող վիրաբուժական միջամտությունները, որոնք ժամանակակից կրծքային վիրաբուժության նորագույն արսենալն են:


Կրծքային վիրաբուժությունն ընդգրկում է հետևյալ հիվանդությունների վիրահատական բուժումը.

 

 • բրոնխաթոքային համակարգի զարգացման արատներ (ստոծանիական ճողվածքներ, շնչափողի և բրոնխների ստենոզ, թոքի ատելէկտազ, թոքի սեկվեստրներ, կիստաադենոմատոզային մալֆորմացիաներ, բրոնխաթոքային կիստաներ և այլն),
 • ԱՍՈւ վերին հատվածների զարգացման արատներ (կերակրափողի ստենոզ, կերակրափողի ատրեզիա, շնչափողակերակրափողային խուղակներ, կերակրափողի դիվերտիկուլ և այլն),
 • թոքի տարբեր ծագման կիստաներ,
 • միջնորմի բարորակ նորագոյացություններ,
 • կրծքավանդակի ձևախախտում,
 • կերակրափողի հետվնասվածքային, պեպտիկ, հետայրվածքային ստենոզներ, շնչափողի ցանկացած ծագման ստենոզ,
 • թոքերի անոթային մալֆորմացիաներ:

Բաժանմունքում լայնորեն կիրառվում են մինի-ինվազիվ տեխնոլոգիաներ (կրծքային վիրահատությունների մոտավորապես 70%-ն իրականացվում է տեսաթորակասկոպիայի կիրառմամբ): Թոքային հյուսվածքի հնարավորինս պահպանումը հաջողվում է իրականացնել նեոդիմային YAG-լազերի օգնությամբ, որի կիրառումը հատկապես անհրաժեշտ է թոքից բազմաթիվ մետաստազների հեռացման դեպքում:


Ներդրված են պլաստիկ վիրահատություններ՝ ողնաշարի և ողնաշարային խողովակի վնասումներով, ինչպես նաև պառկելախոցերով հիվանդների համար: Իրականացվում է կրծքագեղձի ցանկացած վիրահատություն. կրծքի չափերի և ձևի փոփոխություն կրծքի հեռացումից հետո կամ բնածին արատների դեպքում: Բաժանմունքում հաջողությամբ իրականացվում են նաև լապարասկոպիկ և էնդովիդեոսկոպիկ վիրահատություններ:


Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Վիրաբուժական կլինիկա. Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունք


Բաժանմունքում իրականացվող մինի-ինվազիվ կրծքային վիրահատական միջամտություններն են.

 

 1. միջնորմի ավշային հանգույցների և թոքի թորակասկոպիկ բիոպսիա,
 2. միջնորմի կիստաների և ուռուցքների թորակասկոպիկ հեռացում՝ ներառյալ թիմէկտոմիան տարածուն միասթենիայի դեպքում,
 3. թորակասկոպիկ վիրահատություններ՝ սպոնտան պնևմոթորաքսի, ափային հիպերհիդրոզի, թոքերի էմֆիզեմայի, պլևրիտի կապակցությամբ,
 4. թոքերի բարորակ և չարորակ նորագոյացությունների կապակցությամբ իրականացվող բոլոր վիրահատությունները,
 5. թոքի մետաստատիկ ուռուցքների և քաղցկեղի համալիր բուժում՝ ներառյալ թոքի մասնահատումը նեոդիմային YAG-լազերի կիրառմամբ,
 6. կերակրափողի դիվերտիկուլների և ուռուցքների կապակցությամբ իրականացվող բոլոր վիրահատությունները,
 7. շնչափողի և բրոնխների ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժություն՝ ներառյալ շնչափողի ստենոզների և շնչափողակերակրափողային խուղակների ժամանակ իրականացվող վիրահատությունները,
 8. ստոծանիական ճողվածքների վիրահատական բուժում,
 9. էխինոկոկոզի և թոքերի այլ մակաբուծային հիվանդությունների վիրահատական բուժում:


Իրականացվում են նաև մինի-ինվազիվ որովայնային վիրահատական միջամտություններ հետևյալ դեպքերում.

 

 • սուր ապենդիցիտի բարդացած և չբարդացած ձևեր,
 • պերիապենդիկուլյար ինֆիլտրատներ և աբսցեսներ,
 • սուր խոլեցիստիտ,
 • լեղաքարային հիվանդություն,
 • աճուկային ճողվածքներ,
 • սերմնալարի և ամորձու երակների վարիկոզ լայնացում,
 • Մեկելի դիվերտիկուլիտ,
 • աղիների թափածակում,
 • կպումային աղիքային անանցանելիություն:


Բարձր դասի ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով հագեցվածության և բարձր մասնագիտական մակարդակով բուժանձնակազմով համալրվածության շնորհիվ բաժանմունքում հնարավոր է իրականացնել ոչ միայն բարդ, այլ նաև իրենց բնույթով եզակի կրծքային ու որովայնային վիրահատություններ՝ համաշխարհային չափանիշներին համապատասխան:

 

-

Անձնակազմ
Հովհաննես Սարուխանյան Հովհաննես Սարուխանյան Գրել նամակ Վիրաբուժական կլինիկայի ղեկավար վիրաբույժ բ.գ.դ. պրոֆեսոր
Արտակ Հովհաննիսյան Արտակ Հովհաննիսյան Գրել նամակ Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության կլինիկայի ղեկավար կրծքային վիրաբույժ բ.գ.դ. պրոֆեսոր
Արսեն Ասատրյան Արսեն Ասատրյան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի գիտա-պրակտիկ ղեկավար վիրաբույժ
Արա Վարդանյան Արա Վարդանյան Գրել նամակ Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար վիրաբույժ բ.գ.թ. +37493832813 vardanjan.ara@rambler.ru
Ալեքսանդր Ուզանկիչյան Ալեքսանդր Ուզանկիչյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Արթուր Ալեքսանյան Արթուր Ալեքսանյան Գրել նամակ վիրաբույժ բ․գ․թ․
Արտակ Վարդանյան Արտակ Վարդանյան Գրել նամակ վիրաբույժ բ.գ.թ. դոցենտ
Դավիթ Արազյան Դավիթ Արազյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Գոռ Մելիքյան Գոռ Մելիքյան Գրել նամակ կրծքային վիրաբույժ
Հարություն Մինասյան Հարություն Մինասյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Հրաչյա Ալեքսանյան Հրաչյա Ալեքսանյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Գագիկ Սողոմոնյան Գագիկ Սողոմոնյան Գրել նամակ կրծքային վիրաբույժ
Ամուր Աթեյան Ամուր Աթեյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Ալբերտ Մարտիրոսյան Ալբերտ Մարտիրոսյան Գրել նամակ կրծքային վիրաբույժ
Կրթություն

 

Ամբիոն 
–   Մ.Հերացու անվան ԵՊԲՀ N 3 վիրաբուժության ամբիոն
 
Դասախոսական գործունեություն իրականացնող աշխատակիցներ.
–   Հովհաննես Վազգենի Սարուխանյան
–   Արտակ Կառլենի Հովհաննիսյան 
–   Ալեքսանդր Արմենի Ուզանկիչյան
–   Արսեն Ռաֆիկի Ասատրյան 
–   Անդրանիկ Ամրայի Օհանյան  
–   Արտակ Սամվելի Վարդանյան 
–   Հարություն Լեոնիդի Մինասյան 
–   Արթուր Բորիսի Ալեքսանյան
–   Արմեն Համբարձումի Մինասյան
–   Ամուր Մարատի Աթեյան
–   Գագիկ Սողոմոնյան

 

Գնացուցակ
Կոդ Նախազննումներ Արժեքը (դրամով)
  Բաժնի վարիչի (ծառայության ղեկավարի) նախազննում 5,000
  Բժշկի նախազննում 3,000
2900 003 Բուժման 1 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 20,000
2900 004 Բուժման 2 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 40,000
2900 005 Բուժման 3 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 60,000
2900 006 Բուժման 1 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 30,000
2900 007 Բուժման 2 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 60,000
2900 008 Բուժման 3 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 90,000
2900 009 Հիվանդի կոնսերվատիվ բուժում                                                                                                            170,000
 
Կոդ Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները Արժեքը (դրամով)
2900 076 Փափուկ հյուսվածքների թարախակույտեր, մաստիտներ 50,000
2900 077 Փոքր գոյացությունների հեռացում առանց ընդհանուր անզգայացման 70,000
2900 078 Փոքր գոյացությունների հեռացում ընդհանուր անզգայացմամբ 100,000
2900 011 Ապենդէկտոմիա լապարասկոպիկ, դիագնոստիկ լապարոսկոպիա 275,000
2900 074 Դիագնոստիկ լապարոտոմիա 275,000
2900 079 Ապենդէկտոմիա
Աճուկային, ազդրային ճողվածքահատում առանց ցանցի տեղադրման, սեկտորալ մաստեկտոմիա
230,000
2900 080 Աճուկային, ազդրային ճողվածքահատում ցանցի տեղադրմամբ 250,000
2900 113 Աճուկային, ազդրային ճողվածքահատում ցանցի տեղադրմամբ լապարասկոպիկ 350,000
2900 081 Երկկողմանի աճուկային (ազդրային) ճողվածքահատում առանց ցանցի  300,000
2900 082 Երկկողմանի աճուկային (ազդրային) ճողվածքահատում ցանցով,
Էխինոկոկոզ
400,000
2900 083 Խոլեցիստէկտոմիա
Վենտրալ ճողվածք առանց ցանցի
Լյարդի բուշտ
300,000
2900 084 Խոլեցիստէկտոմիա խոլեդոխոլիտոտոմիայով, արտաքին դրենավո-րումով
Հետխոլեցիստէկտոմիկ համախտանիշ, մեխանիկական դեղնուկ, խոլեդոխի, բշտերի ներքին դրենավորում, փայծախ
420,000
2900 085 Վենտրալ մեծ ճողվածք առանց ցանցի
Անանցանելիություն` աղիքի նեկրոզով, խոլեցիստէկտոմիա՝ կպումներով, ամոքիչ վիրահատություններ աղեստամոքսային տրակտի վրա, լապորոսկոպիկ խոլեցիստեկտոմիա
350,000
2900 114 Լապարասկոպիկ վիրահատություններ անանցանելիությունների, լյարդի բշտերի, ենթաստամոքսային գեղձի կիստաների, պանկրեատիտների, վենտրոլ ճողվածքների դեպքում, սպլենէկտոմիաներ 500,000
2900 086 Ստամոքսի մասնահատում 450,000
2900 087 Ստամոքսի համակցված, կոմբինացված մասնահատում 650,000
2900 088 Գաստրոէկտոմիա 530,000
2900 089 Կերակրափողի քաղցկեղ 650,000
2900 090 Վերականգնողական վիրահատություն
Հաստ աղու մասնահատումներ
600,000
2900 091 Հաստ աղու որովայնա-շեքային հեռացում 700,000
2900 092 Կպումային անանցանելիություն 300,000
2900 093 Ենթաստամոքսագեղձի մասնահատում 700,000
2900 131 Անաէրոբ ինֆեկցիաների վիրահատական բուժում (1 անատոմիական շրջան) 600,000
2900 132 Անաէրոբ ինֆեկցիաների վիրահատական բուժում (2 և ավելի անատոմիական շրջան) 1,000,000
2900 094 Թոքերի բարդացած գոյացություններ 1,300,000
2900 095 Թոքի ոչ բարդացած գոյացություներ  860,000
2900 096 Թոքի դեկորտիկացիա  750,000
2900 097 Թոքերի կիստոզ գոյացություններ 700,000
2900 109 Վիրահատություններ միջնորմի վրա 860,000
2900 098 Վերականգնողական վիրահատություններ 850,000
2900 099 Ռադիկալ մաստէկտոմիա, կրծքավանդակի պատի ուռուցքների հեռացում կողերի մասնահատումով 560,000
2900 100 Կրծքագեղձի սեկտորալ մասնահատում 400,000
2900 101 Էքսպլորատիվ թորակոտոմիա 350,000
2900 102 Բաց բիոպսիա 500,000
2900 103 Լիմֆադենէկտոմիա 400,000
2900 026 Տրախեստոմիա 150,000
2900 070 Երկկողմանի պնևմոթորաքս, հեմոթորաքս, հեմոպնևմոթորաքս, թոքերի սալջարդ, լիմֆադենէկտոմիա, լիմֆոբիոպսիա 380,000
2900 024 Կրծքային փոքր վիրահատություններ` կրծքավանդակի պատի ուռուցքների հեռացում, հեմոթորաքս, պնևմոթորաքս  առանց ընդհանուր անզգայացման  255,000
2900 104 Թոքի Էխինոկիկի վիրահատություն 750,000
2900 105 Երկխոռոչանի վիրահատություններ  950,000
2900 106 Ստացիոնար բուժվող հիվանդների պլևրալ պունկցիա Նաև ամբուլատոր 50,000
2900 107 Ստացիոնար բ|հ պլևրալի դրենավորում 150,000
2900 133 Կրծքավանդակի պատի ռեկոնստրուկտիվ վիրահոտություններ 860,000
2900 134 Կրծքավանդակի ոսկրային համակարգի վերականգնողական վիրահատություններ առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի 750,000
2900 135 Պառկելախոցի վերականգնողական վիրահատություններ 650,000
2900 112 Ստոծանու վերականգնում որովայնային մուտքով, պլևրալ խոռոչի դրենավորումով 450,000
2900 108 ԿՏ-ի տակ պունկցիոն բիոպսիա առանց ԿՏ-ի արժեքի 100,000
2900 500 Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 1,000
2900 501 Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 1 5,000
2900 502 Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 2 10,000
2900 550 Ուղեկցող I աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 40,000
2900 551 Ուղեկցող II աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 80,000
2900 552 Ուղեկցող III աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 120,000
2900 553 Ուղեկցող IV աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 160,000
2900 554 Վիրակապարանում տարբեր տեսակի փոքր  վիրահատական միջամտություններ 15,000
2900 555 Վիրակապարանում տեղային անզգայացման տակ կատարվող միջին ծանրության  վիրահատական միջամտություններ  45,000
     
     
ՈՒՁՀ և Ռենտգեն կոնտրոլի տակ կատարվող մինիմալ ինվազիվ` դիագնոստիկ և բուժիչ միջամտություններ*
Կոդ Ծառայության անվանումը Արժեքը (դրամով)
2902 001 Բիապսիա` Որովայնի խոռոչի և հետորովայնամիզային տարածության օրգանների 100,000
2902 002 Բիապսիա` Որովայնի խոռոչի և հետորովայնամիզային տարածության օրգանների առանց անզգայացման 70,000
2902 003 Բիոպսիա` Վահանաձև գեղձի 30,000
2902 004 üÇÙÇá 35,000
2902 005 Որովայնի խոռոչի հետորովայնամիզային տարածության սահմանափակված հեղուկների պունկցիոն/կատետրային բուժում 165,000
2902 006 Որովայնի խոռոչի հետորովայնամիզային տարածության սահմանափակված հեղուկների պունկցիոն/կատետրային բուժում առանց անզգայացման 140,000
2902 007 Որովայնի խոռոչի ազատ հեղուկի դրենավորում (ասցիտ) 47,000
2902 008 Ֆիստուլոգրաֆիա 35,000
2902 009 Լյարդի կիստաների պունկցիոն բուժում 290,000
2902 010 Լյարդի կիստաների պունկցիոն բուժում առանց անզգայացման 260,000
2902 011 Լյարդի 1 կիստայի կատետրային բուժում 330,000
2902 012 Լյարդի 1 կիստայի կատետրային բուժում առանց անզգայացման 300,000
2902 013 Լյարդի 2 կիստայի կատետրային բուժում  370,000
2902 014 Լյարդի 2 կիստայի կատետրային բուժում առանց անզգայացման 340,000
2902 015 Լյարդի 3 կիստայի կատետրային բուժում  350,000
2902 016 Լյարդի 3 կիստայի կատետրային բուժում առանց անզգայացման 320,000
2902 017 Լյարդի 4 կիստայի կատետրային բուժում 405,000
2902 018 Լյարդի 4 կիստայի կատետրային բուժում առանց անզգայացման 380,000
2902 019 Լեղուղիների դրենաժի փոխարինում, ռեկանալիզացիա (արտաքին-ներքին դրենավորում), էնդոպրոտեզավորում 205,000
2902 020 Լեղապարկի դրենավորում 215,000
2902 027 Լեղապարկի դրենավորում առանց անզգայացման 185,000
2902 021 Լեղուղիների դրենավորում (1 ծորան) 370,000
2902 022 Լեղուղիների դրենավորում (1 ծորան) առանց անզգայացման 340,000
2902 023 Լեղուղիների դրենավորում (2 ծորան) 415,000
2902 024 Լեղուղիների դրենավորում (2 ծորան) առանց անզգայացման 385,000
2902 025 Լեղուղիների բալոն դիլատացիա, ստենտավորում (առանց ստենտի արժեքի) 410,000
2902 026 Լեղուղիների բալոն դիլատացիա, ստենտավորում (առանց ստենտի արժեքի) առանց անզգայացման 380,000
2902 028 Դրենաժի փոխարինում 115,000
     
ՀՀ Առողջապահության նախարարի 27.01.2011թ.N 91-Ա հրամանով հաստատված համավճար*
2900 031 Փոքր ծավալի վիրաբուժական միջամտություններ 20,000
2900 032 Խոռոչավոր օրգանների թափածակում (Ապենդեկտոմիա, խոլեցիստէկտոմիա, այլ վիրահատություններ) 120,000
2900 033 Խոռոչավոր օրգանների թափածակում (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)(Ապենդեկտոմիա, խոլեցիստէկտոմիա, խոցի կարում, ստամոքսի մասնահատում, աղիքի մասնահատում,այլ վիրահատություններ) 140,000
2900 034 Տարածուն պերիտոնիտ (Ապենդեկտոմիա, խոլեցիստէկտոմիա, խոցի կարում) 160,000
2900 035 Խոռոչավոր օրգանների թափածակում, Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություններ (ստամոքսի մասնահատում, աղիքի մասնահատում,այլ վիրահատություններ) 160,000
2900 036 Որովայնի, կրծքավանդակի, կոնքի թափանցող վնասվածք` ներքին օրգանների վնասումով 160,000
2900 037 Տարածուն պերիտոնիտ, Խոռոչավոր օրգանների թափածակում, Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություններ, բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով (խոցի կարում, ստամոքսի մասնահատում, աղիքի մասնահատում, այլ վիրահատություններ) 180,000
2900 038 Որովայնի, կրծքավանդակի, կոնքի թափանցող վնասվածք` ներքին օրգանների վնասումով (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) 180,000
2900 039 Սեպսիս 180,000
2900 040 Սուր հեմոկիտիկ կրիզներ, սակավարյունություն ( Hb-60գ/լ և պակաս կամ էրիցոտրիտների քանակը =1.7x10դԱ/1 և պակաս)(բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) 180,000
2900 041 Խոռոչավոր օրգանների թափածակում, պերիտոնիտ, Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություններ, Որովայնի, կրծքավանդակի, կոնքի թափանցող վնասվածքներ` ներքին օրգանների վնասումով (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) 300,000
2900 042 Վիրահատություններ սպոնտան և վնասվածքային պնևմոթորաքսների ժամանակ 120,000
2900 043 Վիրահատություններ սպոնտան և վնասվածքային պնևմոթորաքսների ժամանակ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) 160,000
2900 044 Վիրահատություններ սպոնտան և վնասվածքային պնևմոթորաքսների ժամանակ (ռեկոնստրուկտիվ-վերականգնողական) 300,000
     
Վճարովի հիվանդասենյակների արժեքը
Կոդ Հիվանդասենյակ Արժեքը (դրամով)
2900 045 620 5,000
2900 049 621 10,000
2900 115 601 20,000
2900 116 602 10,000
2900 117 603 10,000
2900 118 604 10,000
2900 119 605 10,000
2900 120 606 10,000
2900 121 607 10,000
2900 122 608 10,000
2900 123 609 10,000
2900 124 611 10,000
2900 125 612 10,000
2900 126 613 20,000
2900 127 614 20,000
2900 128 615 20,000
2900 129 616 20,000
2900 130 617 20,000

 

Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր