«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն
Medical Journal Erebouni

Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունք

Ընդհանուր նկարագրություն

Էրեբունի ԲԿ-ի ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի մասնագետներն առաջնորդվում են հետևյալ սկզբունքներով.

 

 • վիրահատական բուժումն իրականացվում է խիստ ցուցումներով, և միայն այն դեպքերում, երբ թերապևտիկ բուժումն անհրաժեշտ արդյունք չի տվել,
 • մեթոդի ընտրության դեպքում նախապատվությունը տրվում է օրգանապահպան վիրահատություններին,
 • դեպքերի մեծամասնությունում միջամտություններն իրականացվում են հնարավորինս խնայող եղանակներով՝ էնդոսկոպիայի, էնդոտեսավիրաբուժության կիրառմամբ,
 • տարբեր օրգանների և համակարգերի վրա վիրահատական միջամտության ժամանակ անհրաժեշտության դեպքում կիրառվում է վիրահատությունների համաժամանակյա մեթոդը, որն իրականացվում է տարբեր մասնագետների միաժամանակյա մասնակցությամբ:

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Վիրաբուժական կլինիկա. Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքԲաժանմունքում ստեղծված են հաջող վիրահատական միջամտության իրականացման  համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները: Վիրահատարաններն՝ ըստ ստերիլության ապահովման և պահպանման, համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին: Ժամանակակից բարձր դասի բժշկական սարքավորումների առկայությունը բաժանմունքի մասնագետներին հնարավորություն է տալիս իրականացնել ցանկացած բարդության վիրահատական միջամտություն, բարձրացնում է ցուցաբերվող բուժօգնության որակը, նվազեցնում բարդությունների զարգացման ռիսկը, կրճատում կլինիկայում հիվանդի գտնվելու ժամկետը:


Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքում իրականացվում են.

 

 • ցանկացած տեսակի միջամտական ախտորոշիչ գործողություններ, այդ թվում նաև՝ ներքին օրգանների բիոպսիա,
 • վիրահատություններ կրծքավանդակի օրգանների վրա՝ ներառյալ փակ թորակասկոպիկ միջամտությունները,
 • վիրահատություններ որովայնի խոռոչի օրգանների վրա՝ առավելապես լապարասկոպիկ մեթոդի կիրառմամբ,
 • վիրահատություններ կրծքագեղձերի վրա՝ ներառյալ օրգանապահպան և վերականգնողական միջամտությունները, որոնք երաշխավորում են լիարժեք վերականգնում:


Որովայնային վիրաբուժությունը զբաղվում է  վիրահատական բուժմամբ.

 

 • ԱՍՈւ զարգացման արատներ և անոմալիաներ (Հիրշպրունգի հիվանդություն, ԱՍՈւ ատրեզիաներ և ստենոզներ, աղիների երկատում, Մեկելի դիվերտիկուլա, պիլորոստենոզ և այլն),
 • կպումային հիվանդություններ,
 • ստամոքսի և աղիների հիվանդություններ՝ իրականացնելով ռեկոնստրուկտիվ վիրահատությունների բոլոր տեսակները.
     ստամոքսի մասնահատում՝ տարբեր եղանակների կիրառմամբ, միջամտություններ խոցային արյունահոսության, թափածակման առկայության դեպքում,
     վիրահատություններ աղիների բորբոքային հիվանդությունների դեպքում, բարակ և հաստ աղու մասնահատում, Կրոնի հիվանդության բարդությունների դեպքում, ինչպիսիք են՝ խուղակների գոյացումը (էնտերոկուտան, էնտերովագինալ, էնտերոէնտերալ, էնտերովեզիկուլար), ստենոզներն ու աբսցեսների առաջացումը,
     վիրահատություններ խոցային կոլիտի առկայության դեպքում, պրոկտոկոլէկտոմիա անալ իլեոանաստամոզի տեղադրմամբ,
 • գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքսային հիվանդություն (ԳԷՌՀ)
 • տարբեր տեղակայման կիստաներ և ճողվածքներ:


Բաժանմունքում իրականացվում է լյարդի և լեղուղիների վիրահատական բուժում.

 • հեպատոբիլիար գոտու զարգացման անոմալիա (լեղուղիների ատրեզիա, լեղածորանի կիստա, լյարդի հեմանգիոմաներ և այլն),
 • լեղաքարային խոլեցիստիտ,
 • դռներակային գերճնշում,
 • սպլենոմեգալիա:

 
Իրականացվում են նաև կոլոպրոկտոլոգիական միջամտություններ հետևյալ ախտաբանությունների դեպքում.

 

 • հետանցքի և ուղիղ աղու զարգացման արատներ և անոմալիաներ (հետանցքի և ուղիղ աղու ատրեզիաներ, ուղիղ աղու խուղակներ, կլոակալ մալֆորմացիաներ),
 • մեգառեկտում,
 • հետանցքի սպիական նեղացումներ,
 • հարուղիղաղիքային խուղակներ,
 • ուղիղ աղու լորձաթաղանթի արտանկում,
 • հետանցքի սեղմանի անբավարարություն,
 • հարպոչուկային, նախասրբանային կիստաներ:


Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Վիրաբուժական կլինիկա. Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքԲաժանմունքում իրականացվում են վիրահատություններ նաև թոքերի, բրոնխների, թոքամզի, ստոծանու և այլ օրգանների վրա: Մշակվել և գործնականում ներդրվել են կրծքավանդակի պատի և պլևրալ խոռոչի պլաստիկ վերականգնման ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև հետվիրահատական բարդությունների կասեցմանն ուղղված վիրահատությունները: Կլինիկայում լայնորեն կիրառվում են վիրահատության քիչ տրավմատիկ եղանակները՝ թորակասկոպիկ և էնդոսկոպիկ (WATS) տեսանկարահանվող վիրաբուժական միջամտությունները, որոնք ժամանակակից կրծքային վիրաբուժության նորագույն արսենալն են:


Կրծքային վիրաբուժությունն ընդգրկում է հետևյալ հիվանդությունների վիրահատական բուժումը.

 

 • բրոնխաթոքային համակարգի զարգացման արատներ (ստոծանիական ճողվածքներ, շնչափողի և բրոնխների ստենոզ, թոքի ատելէկտազ, թոքի սեկվեստրներ, կիստաադենոմատոզային մալֆորմացիաներ, բրոնխաթոքային կիստաներ և այլն),
 • ԱՍՈւ վերին հատվածների զարգացման արատներ (կերակրափողի ստենոզ, կերակրափողի ատրեզիա, շնչափողակերակրափողային խուղակներ, կերակրափողի դիվերտիկուլ և այլն),
 • թոքի տարբեր ծագման կիստաներ,
 • միջնորմի բարորակ նորագոյացություններ,
 • կրծքավանդակի ձևախախտում,
 • կերակրափողի հետվնասվածքային, պեպտիկ, հետայրվածքային ստենոզներ, շնչափողի ցանկացած ծագման ստենոզ,
 • թոքերի անոթային մալֆորմացիաներ:

Բաժանմունքում լայնորեն կիրառվում են մինի-ինվազիվ տեխնոլոգիաներ (կրծքային վիրահատությունների մոտավորապես 70%-ն իրականացվում է տեսաթորակասկոպիայի կիրառմամբ): Թոքային հյուսվածքի հնարավորինս պահպանումը հաջողվում է իրականացնել նեոդիմային YAG-լազերի օգնությամբ, որի կիրառումը հատկապես անհրաժեշտ է թոքից բազմաթիվ մետաստազների հեռացման դեպքում:


Ներդրված են պլաստիկ վիրահատություններ՝ ողնաշարի և ողնաշարային խողովակի վնասումներով, ինչպես նաև պառկելախոցերով հիվանդների համար: Իրականացվում է կրծքագեղձի ցանկացած վիրահատություն. կրծքի չափերի և ձևի փոփոխություն կրծքի հեռացումից հետո կամ բնածին արատների դեպքում: Բաժանմունքում հաջողությամբ իրականացվում են նաև լապարասկոպիկ և էնդովիդեոսկոպիկ վիրահատություններ:


Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Վիրաբուժական կլինիկա. Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունք


Բաժանմունքում իրականացվող մինի-ինվազիվ կրծքային վիրահատական միջամտություններն են.

 

 1. միջնորմի ավշային հանգույցների և թոքի թորակասկոպիկ բիոպսիա,
 2. միջնորմի կիստաների և ուռուցքների թորակասկոպիկ հեռացում՝ ներառյալ թիմէկտոմիան տարածուն միասթենիայի դեպքում,
 3. թորակասկոպիկ վիրահատություններ՝ սպոնտան պնևմոթորաքսի, ափային հիպերհիդրոզի, թոքերի էմֆիզեմայի, պլևրիտի կապակցությամբ,
 4. թոքերի բարորակ և չարորակ նորագոյացությունների կապակցությամբ իրականացվող բոլոր վիրահատությունները,
 5. թոքի մետաստատիկ ուռուցքների և քաղցկեղի համալիր բուժում՝ ներառյալ թոքի մասնահատումը նեոդիմային YAG-լազերի կիրառմամբ,
 6. կերակրափողի դիվերտիկուլների և ուռուցքների կապակցությամբ իրականացվող բոլոր վիրահատությունները,
 7. շնչափողի և բրոնխների ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժություն՝ ներառյալ շնչափողի ստենոզների և շնչափողակերակրափողային խուղակների ժամանակ իրականացվող վիրահատությունները,
 8. ստոծանիական ճողվածքների վիրահատական բուժում,
 9. էխինոկոկոզի և թոքերի այլ մակաբուծային հիվանդությունների վիրահատական բուժում:


Իրականացվում են նաև մինի-ինվազիվ որովայնային վիրահատական միջամտություններ հետևյալ դեպքերում.

 

 • սուր ապենդիցիտի բարդացած և չբարդացած ձևեր,
 • պերիապենդիկուլյար ինֆիլտրատներ և աբսցեսներ,
 • սուր խոլեցիստիտ,
 • լեղաքարային հիվանդություն,
 • աճուկային ճողվածքներ,
 • սերմնալարի և ամորձու երակների վարիկոզ լայնացում,
 • Մեկելի դիվերտիկուլիտ,
 • աղիների թափածակում,
 • կպումային աղիքային անանցանելիություն:


Բարձր դասի ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով հագեցվածության և բարձր մասնագիտական մակարդակով բուժանձնակազմով համալրվածության շնորհիվ բաժանմունքում հնարավոր է իրականացնել ոչ միայն բարդ, այլ նաև իրենց բնույթով եզակի կրծքային ու որովայնային վիրահատություններ՝ համաշխարհային չափանիշներին համապատասխան:

 

-

Անձնակազմ
Հովհաննես Սարուխանյան Հովհաննես Սարուխանյան Գրել նամակ Վիրաբուժական կլինիկայի ղեկավար վիրաբույժ բ.գ.դ. պրոֆեսոր
Արտակ Հովհաննիսյան Արտակ Հովհաննիսյան Գրել նամակ Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության կլինիկայի ղեկավար կրծքային վիրաբույժ բ.գ.դ. պրոֆեսոր
Արսեն Ասատրյան Արսեն Ասատրյան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի գիտա-պրակտիկ ղեկավար վիրաբույժ
Արա Վարդանյան Արա Վարդանյան Գրել նամակ Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար վիրաբույժ բ.գ.թ. +37493832813 vardanjan.ara@rambler.ru
Ալեքսանդր Ուզանկիչյան Ալեքսանդր Ուզանկիչյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Արթուր Ալեքսանյան Արթուր Ալեքսանյան Գրել նամակ վիրաբույժ բ․գ․թ․
Արտակ Վարդանյան Արտակ Վարդանյան Գրել նամակ վիրաբույժ բ.գ.թ. դոցենտ
Դավիթ Արազյան Դավիթ Արազյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Գոռ Մելիքյան Գոռ Մելիքյան Գրել նամակ կրծքային վիրաբույժ
Հարություն Մինասյան Հարություն Մինասյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Հրաչյա Ալեքսանյան Հրաչյա Ալեքսանյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Գագիկ Սողոմոնյան Գագիկ Սողոմոնյան Գրել նամակ կրծքային վիրաբույժ
Ամուր Աթեյան Ամուր Աթեյան Գրել նամակ վիրաբույժ
Ալբերտ Մարտիրոսյան Ալբերտ Մարտիրոսյան Գրել նամակ կրծքային վիրաբույժ
Կրթություն

 

Ամբիոն 
–   Մ.Հերացու անվան ԵՊԲՀ N 3 վիրաբուժության ամբիոն
 
Դասախոսական գործունեություն իրականացնող աշխատակիցներ.
–   Հովհաննես Վազգենի Սարուխանյան
–   Արտակ Կառլենի Հովհաննիսյան 
–   Ալեքսանդր Արմենի Ուզանկիչյան
–   Արսեն Ռաֆիկի Ասատրյան 
–   Անդրանիկ Ամրայի Օհանյան  
–   Արտակ Սամվելի Վարդանյան 
–   Հարություն Լեոնիդի Մինասյան 
–   Արթուր Բորիսի Ալեքսանյան
–   Արմեն Համբարձումի Մինասյան
–   Ամուր Մարատի Աթեյան
–   Գագիկ Սողոմոնյան

 

Գնացուցակ
  Նախազննումներ Արժեքը (դրամով)  
  Բաժնի վարիչի (ծառայության ղեկավարի) նախազննում 5,000  
  Բժշկի նախազննում 5,000  
  Բուժման 1 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 20,000  
  Բուժման 2 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 40,000  
  Բուժման 3 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 60,000  
  Բուժման 1 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 30,000  
  Բուժման 2 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 60,000  
  Բուժման 3 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 90,000  
  Հիվանդի կոնսերվատիվ բուժում                                                                                                            170,000  
   
  Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները Արժեքը (դրամով)  
  Փափուկ հյուսվածքների թարախակույտեր, մաստիտներ 50,000  
  Փոքր գոյացությունների հեռացում առանց ընդհանուր անզգայացման 70,000  
  Փոքր գոյացությունների հեռացում ընդհանուր անզգայացմամբ 100,000  
  Ապենդէկտոմիա լապարասկոպիկ, դիագնոստիկ լապարոսկոպիա 275,000  
  Դիագնոստիկ լապարոտոմիա 275,000  
  Ապենդէկտոմիա
Աճուկային, ազդրային ճողվածքահատում առանց ցանցի տեղադրման, սեկտորալ մաստեկտոմիա
230,000  
  Աճուկային, ազդրային ճողվածքահատում ցանցի տեղադրմամբ 250,000  
  Աճուկային, ազդրային ճողվածքահատում ցանցի տեղադրմամբ լապարասկոպիկ 350,000  
  Երկկողմանի աճուկային (ազդրային) ճողվածքահատում առանց ցանցի  300,000  
  Երկկողմանի աճուկային (ազդրային) ճողվածքահատում ցանցով,
Էխինոկոկոզ
400,000  
  Խոլեցիստէկտոմիա
Վենտրալ ճողվածք առանց ցանցի
Լյարդի բուշտ
300,000  
  Վենտրալ ճողվածք ցանցի տեղադրմամբ 15x15  350,000  
  Խոլեցիստէկտոմիա խոլեդոխոլիտոտոմիայով, արտաքին դրենավո-րումով
Հետխոլեցիստէկտոմիկ համախտանիշ, մեխանիկական դեղնուկ, խոլեդոխի, բշտերի ներքին դրենավորում, փայծախ
420,000  
  Վենտրալ մեծ ճողվածք առանց ցանցի
Անանցանելիություն` աղիքի նեկրոզով, խոլեցիստէկտոմիա՝ կպումներով, ամոքիչ վիրահատություններ աղեստամոքսային տրակտի վրա, լապորոսկոպիկ խոլեցիստեկտոմիա
350,000  
  Վենտրալ մեծ ճողվածք ցանցի տեղադրմամբ 15x15  400,000  
  Լապարասկոպիկ վիրահատություններ անանցանելիությունների, լյարդի բշտերի, ենթաստամոքսային գեղձի կիստաների, պանկրեատիտների, վենտրոլ ճողվածքների դեպքում, սպլենէկտոմիաներ 500,000  
  Վիրահատություններ տրավմայի հետևոնքով, որովայնի խոռոչի մեկ օրգանի վնասվածքի դեպքում 450,000  
  Վիրահատություններ տրավմայի հետևոնքով, որովայնի խոռոչի երկու և ավելի օրգանների վնասվածքների դեպքում 650,000  
  Լապարասկոպիկ բիոպսիա որովայնի խոռոչի և հետորովայնամզային տարածության օրգաններից 350,000  
  Վիրահատություններ խթաղու և ուղիղ աղու վրա 800,000  
  Ստամոքսի մասնահատում 450,000  
  Ստամոքսի համակցված, կոմբինացված մասնահատում 650,000  
  Գաստրոէկտոմիա 530,000  
  Կերակրափողի քաղցկեղ 650,000  
  Վերականգնողական վիրահատություն
Հաստ աղու մասնահատումներ
600,000  
  Հաստ աղու որովայնա-շեքային հեռացում 700,000  
  Կպումային անանցանելիություն 300,000  
  Ենթաստամոքսագեղձի մասնահատում 700,000  
  Անաէրոբ ինֆեկցիաների վիրահատական բուժում (1 անատոմիական շրջան) 600,000  
  Անաէրոբ ինֆեկցիաների վիրահատական բուժում (2 և ավելի անատոմիական շրջան) 1,000,000  
  Թոքերի բարդացած գոյացություններ 1,300,000  
  Թոքի ոչ բարդացած գոյացություներ  860,000  
  Թոքի դեկորտիկացիա  750,000  
  Թոքերի կիստոզ գոյացություններ 700,000  
  Վիրահատություններ միջնորմի վրա 860,000  
  Վերականգնողական վիրահատություններ 850,000  
  Ռադիկալ մաստէկտոմիա, կրծքավանդակի պատի ուռուցքների հեռացում կողերի մասնահատումով 560,000  
  Կրծքագեղձի սեկտորալ մասնահատում 400,000  
  Էքսպլորատիվ թորակոտոմիա 350,000  
  Բաց բիոպսիա 500,000  
  Լիմֆադենէկտոմիա 400,000  
  Տրախեստոմիա 150,000  
  Երկկողմանի պնևմոթորաքս, հեմոթորաքս, հեմոպնևմոթորաքս, թոքերի սալջարդ, լիմֆադենէկտոմիա, լիմֆոբիոպսիա 380,000  
  Կրծքային փոքր վիրահատություններ` կրծքավանդակի պատի ուռուցքների հեռացում, հեմոթորաքս, պնևմոթորաքս  առանց ընդհանուր անզգայացման  255,000  
  Թոքի Էխինոկիկի վիրահատություն 750,000  
  Երկխոռոչանի վիրահատություններ  950,000  
  Ստացիոնար բուժվող հիվանդների պլևրալ պունկցիա Նաև ամբուլատոր 50,000  
  Ստացիոնար բ|հ պլևրալի դրենավորում 150,000  
  Կրծքավանդակի պատի ռեկոնստրուկտիվ վիրահոտություններ 860,000  
  Կրծքավանդակի ոսկրային համակարգի վերականգնողական վիրահատություններ առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի 750,000  
  Պառկելախոցի վերականգնողական վիրահատություններ 650,000  
  Ստոծանու վերականգնում որովայնային մուտքով, պլևրալ խոռոչի դրենավորումով 450,000  
  ԿՏ-ի տակ պունկցիոն բիոպսիա առանց ԿՏ-ի արժեքի 100,000  
  Բիոպսիա` Որովայնի խոռոչի և հետորովայնամիզային տարածության օրգանների 100,000  
  Որովայնի խոռոչի հետորովայնամիզային տարածության սահմանափակված հեղուկների պունկցիոն/կատետրային բուժում 165,000  
  Որովայնի խոռոչի հետորովայնամիզային տարածության սահմանափակված հեղուկների պունկցիոն/կատետրային բուժում առանց անզգայացման 140,000  
  Լյարդի 1 կիստայի կատետրային բուժում 330,000  
  Լեղապարկի դրենավորում, ենթաստամոքսային գեղձի կիստաների դրենավորում ՈՒՁՀ հսկողության տակ  առանց անզգայացման 185,000  
  Լեղուղիների դրենավորում (1 ծորան) 370,000  
  Լեղուղիների դրենավորում (1 ծորան) առանց անզգայացման 340,000  
  Լեղուղիների դրենավորում (2 ծորան) 415,000  
  Լեղուղիների դրենավորում (2 ծորան) առանց անզգայացման 385,000  
  Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 1,000  
  Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 1 5,000  
  Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 2 10,000  
  Ուղեկցող I աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 40,000  
  Ուղեկցող II աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 80,000  
  Ուղեկցող III աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 120,000  
  Ուղեկցող IV աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 160,000  
  Վիրակապարանում տարբեր տեսակի փոքր  վիրահատական միջամտություններ 15,000  
  Վիրակապարանում տեղային անզգայացման տակ կատարվող միջին ծանրության  վիրահատական միջամտություններ  45,000  
       
ՀՀ Առողջապահության նախարարի 27.01.2011թ.N 91-Ա հրամանով հաստատված համավճար*  
  Փոքր ծավալի վիրաբուժական միջամտություններ 20,000  
  Խոռոչավոր օրգանների թափածակում (Ապենդեկտոմիա, խոլեցիստէկտոմիա, այլ վիրահատություններ) 120,000  
  Խոռոչավոր օրգանների թափածակում (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)(Ապենդեկտոմիա, խոլեցիստէկտոմիա, խոցի կարում, ստամոքսի մասնահատում, աղիքի մասնահատում,այլ վիրահատություններ) 140,000  
  Տարածուն պերիտոնիտ (Ապենդեկտոմիա, խոլեցիստէկտոմիա, խոցի կարում) 160,000  
  Խոռոչավոր օրգանների թափածակում, Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություններ (ստամոքսի մասնահատում, աղիքի մասնահատում,այլ վիրահատություններ) 160,000  
  Որովայնի, կրծքավանդակի, կոնքի թափանցող վնասվածք` ներքին օրգանների վնասումով 160,000  
  Տարածուն պերիտոնիտ, Խոռոչավոր օրգանների թափածակում, Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություններ, բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով (խոցի կարում, ստամոքսի մասնահատում, աղիքի մասնահատում, այլ վիրահատություններ) 180,000  
  Որովայնի, կրծքավանդակի, կոնքի թափանցող վնասվածք` ներքին օրգանների վնասումով (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) 180,000  
  Սեպսիս 180,000  
  Սուր հեմոկիտիկ կրիզներ, սակավարյունություն ( Hb-60գ/լ և պակաս կամ էրիցոտրիտների քանակը =1.7x10դԱ/1 և պակաս)(բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) 180,000  
  Խոռոչավոր օրգանների թափածակում, պերիտոնիտ, Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություններ, Որովայնի, կրծքավանդակի, կոնքի թափանցող վնասվածքներ` ներքին օրգանների վնասումով (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) 300,000  
  Վիրահատություններ սպոնտան և վնասվածքային պնևմոթորաքսների ժամանակ 120,000  
  Վիրահատություններ սպոնտան և վնասվածքային պնևմոթորաքսների ժամանակ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) 160,000  
  Վիրահատություններ սպոնտան և վնասվածքային պնևմոթորաքսների ժամանակ (ռեկոնստրուկտիվ-վերականգնողական) 300,000  
       
Վճարովի հիվանդասենյակների արժեքը  
  Հիվանդասենյակ Արժեքը (դրամով)  
  620 5,000  
  621 10,000  
  602 10,000  
  603 10,000  
  604 10,000  
  605 10,000  
  606 10,000  
  607 10,000  
  608 10,000  
  609 10,000  
  611 10,000  
  612 10,000  
  616 20,000  
  617 20,000  
  618 15,000  
       
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր