«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն
Medical Journal Erebouni

Սիրտ-թոքային պաթոլոգիայի բաժանմունք

Ընդհանուր նկարագրություն

Յուրաքանչյուր տարի «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի սիրտ-թոքային բաժանմունքում բուժվում է սիրտ-անոթային եւ շնչառական համակարգի  պաթոլոգիաներով ավելի քան 3000 հիվանդ: 

 

Բաժանմունքում հետազոտվում և բուժվում են  սիրտ-թոքային  հետևյալ ախտաբանությունները 

 • սրտամկանի կորոնար  հիվանդություններ  
 • սրտային անբավարարություն
 • զարկերակային գերճնշում
 • սրտի ռիթմի և հաղորդականության խանգարում
 • թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա և կաթված-թոքաբորբ
 • էնդոկարդիտ
 • միոկարդիտ
 • պերիկարդիտ
 • կարդիոմիոպաթիաներ
 • սրտի ձեռքբերովի փականային արատներ

 

Այստեղ իրականացվում է նաև շնչառական համակարգի տարաբնույթ, այդ թվում նաև հազվադեպ հանդիպող հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում

 

 • թոքերի քրոնիկ ոչ սպեցիֆիկ հիվանդություններ 
 • թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություններ
 • թոքային ֆիբրոզ
 • ծանր և բարդացած թոքաբորբեր
 • առաջնային և երկրորդային թոքային հիպերտենզիաներ
 • բրոնխիալ ասթմա
 • բրոնխաէկտատիկ հիվանդություն
 • քրոնիկ բրոնխիտ
 • թոքերի ինտերստիցիալ հիվանդություններ
 • քնի ընթացքում շնչառական ֆունկցիայի տարբեր խանգարումներ (օբստրուկտիվ ապնոէ, քնի հիպոպնոէ և այլն)
 • տարբեր ծագման պլևրիտներ
 • տրախեոբրոնխիալ դիսկինեզիա
 • ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ

 


«Էրեբունի» ԲԿ-ի բազմապրոֆիլության, բարձր որակավորված մասնագետների և ժամանակակից սարքավորումների առկայության շնորհիվ իրականացվում է սրտանոթային հիվանդությունների և թոքային ախտահարումների արագ և ճշգրիտ ախտորոշում, բազմամասնագիտական թիմն իրականացնում է միջազգային չափանիշներին ու ուղեցույցներին համապատասխան արդյունավետ բուժում:

 

Անձնակազմ
Հասմիկ Սաիյան Հասմիկ Սաիյան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ կարդիոպուլմոնոլոգիական բաժանմունքի ղեկավար սրտաբան-թոքաբան բ.գ.թ.
Անահիտ Մարգարյան Անահիտ Մարգարյան Գրել նամակ սրտաբան-թոքաբան
Գայանե Արմաղանյան Գայանե Արմաղանյան Գրել նամակ սրտաբան-թոքաբան
Նելլի Գրիգորյան Նելլի Գրիգորյան Գրել նամակ սրտաբան-թոքաբան
Տաթևիկ Գյոգջաևա Տաթևիկ Գյոգջաևա Գրել նամակ սրտաբան-թոքաբան
Ալվարդ Դալլաքյան Գրել նամակ սրտաբան-թոքաբան
Ռուզաննա Բադալյան Ռուզաննա Բադալյան Գրել նամակ սրտաբան-թոքաբան
Սիրվարդ Գաբրիելյան Սիրվարդ Գաբրիելյան Գրել նամակ սրտաբան-թոքաբան
Սաթենիկ Հովհաննսիյան Սաթենիկ Հովհաննսիյան Գրել նամակ սրտաբան-թոքաբան
Սիրանուշ Մարկոսյան Սիրանուշ Մարկոսյան Գրել նամակ սրտաբան-թոքաբան
Արմինե Խաչատրյան Արմինե Խաչատրյան Գրել նամակ սրտաբան-թոքաբան
Մարիամ Ավետիսյան Մարիամ Ավետիսյան Գրել նամակ սրտաբան-թոքաբան
Գիտահետազոտական աշխատանքներ
Գնացուցակ
Սիրտ-թոքային բաժանմունքի վճարովի ծառայությունների գնացուցակ  
11.11.2021 թ.  
  Ծառայության անվանումը Արժեքը (դրամով)  
  Բաժնի վարիչի (ծառ. ղեկավարի) առաջնային նախազննում  20,000  
  Բաժնի վարիչի (ծառ. ղեկավարի) երկրորդային նախազննում 15,000  
  Բաժնի վարիչի (ծառ. ղեկավարի) նախազննում բուժման նշանակումով 25,000  
  Բժշկի  նախազննում 10,000  
  Բժշկի նախազննում բուժման նշանակումով 15,000  
  Բուժման 1 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 20,000  
  Բուժման 2 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 40,000  
  Բուժման 3 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 60,000  
  Բուժման 4 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 80,000  
  Բուժման 5 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 100,000  
  Բուժման 1 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 30,000  
  Բուժման 2 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 60,000  
  Բուժման 3 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 90,000  
  Բուժման 4 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 120,000  
  Բուժման 5 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 150,000  
  Բուժում ցերեկային ստացիոնարում ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) 115,000  
  Հիվանդի ստացիոնար բուժում                                                                                                            175,000  
  Հիվանդի ստացիոնար բուժում ուղեկցող հիվանդությամբ                                                   215,000  
  Հիվանդի ստացիոնար բուժում ուղեկցող հիվանդությամբ և/կամ բարդություններով                                    265,000  
  Հիվանդի ստացիոնար բուժում` բարդացված, կենսական կարևոր օրգանների ֆունկցիայի խանգարումով                                                                                                 315,000  
  ԷՍԳ  3,000  
  Հիվանդի ստացիոնար բուժում  կորոնարոանգիոգրաֆիկ  հետազոտությունից հետո (առանց լաբորատոր- գործիքային հետազոտությունների) 85,000  
  Սոմատիկ բարդ հիվանդությունների բուժում ոչ պրոֆիլային հետազոտությունների ընդգրկումով 515,000  
  Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 1,000  
  Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 1 5,000  
  Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 2 10,000  
  Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 3 50,000  
       
ՀՀ Առողջապահության նախարարի 27.01.2011թ.N 91-Ա հրամանով հաստատված համավճար  
  Համավճար` Սեպսիս 180,000  
  Համավճար` Սուր հեմոկիտիկ կրիզներ, սակավարյունություն ( Hb-60գ/լ և պակաս կամ էրիցոտրիտների քանակը =1.7x10դԱ/1 և պակաս)(բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդութ-յուններով) 180,000  
  Համավճար` Կարճաժամկետ բուժօգնություն (1 օր) ավարտված, մեկ օրվա գինը  7,000  
  Համավճար` Կարճաժամկետ բուժօգնություն (2 օր) ավարտված, 2 օրվա գինը 14,000  
  Համավճար՝ կարճաժամկետ բուժօգնություն (3 օր) ավարտված, 3 օրվա գինը 21,000  
       
Վճարովի հիվանդասենյակների արժեքը  
  Հիվանդասենյակ Արժեքը (դրամով)  
  Հիվանդասենյակ 708 7,000  
  Հիվանդասենյակ 709 7,000  
  Հիվանդասենյակ 710 7,000  
  Հիվանդասենյակ  711 7,000  
  Հիվանդասենյակ 714 15,000  
  Հիվանդասենյակ 715 15,000  
  Հիվանդասենյակ 716 20,000  
  Հիվանդասենյակ 717 20,000  
       
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր