«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն
Medical Journal Erebouni

Ռենտգեն ախտորոշման ծառայություն

Ընդհանուր նկարագրություն

Չնայած այնպիսի նոր և առաջադեմ տեխնոլոգիաների ի հայտ գալուն, ինչպիսիք են համակարգչային տոմոգրաֆիան (ՀՏ) և մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիան (ՄՌՏ), հետազոտության ռենտգենաբանական մեթոդները շարունակում են մնալ առաջատարը բազմաթիվ հիվանդությունների ախտորոշման գործընթացում՝ պայմանավորված այս մեթոդների իրականացման պարզությամբ և արագությամբ, ինչպես նաև այն հանգամանքով, որ հիվանդների հատուկ նախապատրաստում չի պահանջվում:

 

Հիվանդների համար պակաս կարևոր չէ նաև տվյալ ախտորոշիչ մեթոդի հասանելիությունը՝ վերջինիս բարձր տեղեկատվության և ցածր արժեքի պարագայում:

Օրգանների ռենտգենաբանական հետազոտությունը թույլ է տալիս պարզել նրանց ձևը, դիրքը, տոնուսը, կծկողականությունը, լորձաթաղանթի ռելիեֆի վիճակը: «Էրեբունի» ԲԿ ռենտգեն ախտորոշման ծառայությունում կատարվում են. 

 • ստամոքսաղիքային ուղու ռենտգեն հետազոտություն  
 • լեղուղիների ռենտգեն հետազոտություն  
 • կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն
 • ողնաշարի ռենտգեն հետազոտություն  
 • հենաշարժողական  համակարգի տարբեր հատվածների ռենտգեն հետազոտություն  
 • միզուղիների ռետտգեն հետազոտություն
 • արգանդի խոռոչի և ֆալոպյան խողովակների անցանելիության կոնտրաստային ռենտգեն հետազոտություն՝ հիստերոգրաֆիա
 • կրծքագեղձերի ռենտգեն հետազոտություն՝ մամոգրաֆիա

 

 

 

Ռենտգեն հետազոտության համար հիվանդների հատուկ նախապատրաստում հիմնականում չի պահանջվում, բացառությամբ՝ մարսողական օրգանների:


 

 

 


Ծառայության  թվային ռենտգենաբանական սարքավորումները թույլ են տալիս արագ ստանալ թվային պատկերներ, ինչը զգալիորեն կրճատում է արդյունքին սպասելու ժամանակը, նվազեցնում ճառագայթման ազդեցությունը, իսկ պատկերները ստացվում են առավել բարձրորակ:

 

 

 

 

 

 

Տեխնիկական հագեցվածություն

«Էրեբունի» ԲԿ ռենտգեն ախտորոշման բաժանմունքը հագեցած է բարձրորակ սարքավորումներով, որոնք ապահովում են ճառագայթային անվտանգություն և ունեն բարձր ախտորոշիչ հնարավորություն:

 

«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն. Կլինիկական ախտորոշիչ լաբորատորիա «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն. Կլինիկական ախտորոշիչ լաբորատորիա

Multix PRO/TO, Axiom Multix ռենտգեն-ախտորոշիչ համակարգը, Siemens ընկերության Luminos R Classic ռենտգենասկոպիկ սարքը ապահովում են բարձրորակ ռենտգեն պատկերի ստացումը: Հետազոտության ընթացքում հիվանդը ստանում է ցածր չափաբաժնով ճառագայթում:

Անհրաժեշտության դեպքում հիվանդին տրամադրվում է CD սկավառակ՝ գրանցված պատկերներով, ինչպես նաև նշանակետային ռենտգեն նկարներով (սկոպիայի ժամանակ): 

Ռենտգենաբանական ծառայության ֆոտոլաբորատորիան հագեցած է մեխանիզացված և թվային երևակման մեքենաներով, ինչը հնարավորություն է տալիս հաշված րոպեների ընթացքում բարձրորակ նկարներ ստանալ: Այս ամենի շնորհիվ բժշկի եզրակացությունը հիվանդին տրամադրվում է բավականին սեղմ ժամկետներում:

 • Multix PRO/TO, Axiom Multix ռենտգեն-ախտորոշիչ համակարգ
 • Siemens ընկերության Luminos R Classic ռենտգենասկոպիկ սարք
 • Դենսիտոմետր Hologic QDR 4500 Elite Acclaim Series
 
Հիմնական գործունեության ուղղությունները

Ռենտգեն ախտորոշման ծառայության գործունեության առաջնահերթ ուղղություններն են.

 

 • կրծավանդակի օրգանների ռենտգեն և սկոպիկ հետազոտություն,
 • ոսկրահոդային համակարգի հետազոտություն:


Հոդերի աքսիալ նկարների համար բաժանմունքում ռենտգեն սարքի համար առկա է լրացուցիչ կցորդ, որը հնարավորություն է տալիս ավելի տեսանելի դարձնել ծնկազդրային ճեղքը, ինչը դասական պրոյեկցիաներով դժվարամատչելի է:


 • աղեստամոքսային ուղու շրջադիտարկային հետազոտություն, դինամիկ պերօրալ կոնտրաստային հետազոտություն, իրիգոգրաֆիա,
 • գանգի ռենտգեն հետազոտություն՝ գանգի ոսկրերի նշանակետային ռենտգեն նկարներ,
 • ողնաշարի ռենտգեն հետազոտություն՝ ֆունկցիոնալ փորձերով,
 • միզային համակարգի օրգանների ռենտգեն ախտորոշում (շրջադիտարկային հետազոտություն, ն/ե արտազատական ուրոգրաֆիա, ցիստոգրաֆիա),
 • հիստերոսալպինգոգրաֆիա, ֆիստուլագրաֆիա, ռենտգեն օստեոդենսիտոմետրիա։

 

 

Անձնակազմ
Ալլա Ջիլավյան Ալլա Ջիլավյան Գրել նամակ ռենտգենոլոգ
Արման Գևորգյան Արման Գևորգյան Գրել նամակ ռադիոլոգ
Վարդան Անափիոսյան Վարդան Անափիոսյան Գրել նամակ ռենտգենոլոգ
Զառա Այվազյան Զառա Այվազյան Գրել նամակ ռենտգենոլոգ
Անի Մեսրոպյան Անի Մեսրոպյան Գրել նամակ ռադիոլոգ
Կրթություն

Ամբիոններ  

Ճառագայթային ախտորոշման ամբիոն  

Ուսումնական գործունեություն իրականացնող աշխատակիցներ
Ասիստենտ Անյուտա Օհանյան

Կրթական հաստատություններ
–   Յուրաքանչյուր տարի վերապատրաստվում են Հայկական բժշկական ինստիտուտի (ՀԲԻ) ճառագայթային ախտորոշման մոտավորապես 40 մասնագետ (բակալավրիատ, մագիստրատուրա):

 

Կրթական նյութեր մասնագետների համար

 

Կրթական նյութեր պացիենտի համար

 

  Ռենտգեն ախտորոշիչ հետազոտություն
Գնացուցակ
     
Ռենտգեն բաժանմունքի  
վճարովի ծառայությունների գնացուցակ
 
  Ծառայության անվանումը Արժեքը (դրամով)
  Կրծքավանդակի օրգանների լուսարձակում /ռենտգենոսկոպիա/ 6,000
  Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենոգրաֆիա 2 պրոեկցիայով 10,000
  Կրծքավանդակի ռենտգենոգրաֆիա 8,000
  ա. կրծքավանդակի մի կեսի ռենտգենոգրաֆիա 8,000
  Որովայնի խոռոչի լուսանցում 5,000
  Կերակրափողի, ստամոքսի և 12-մատնյա աղու ռենտգեն հետազոտություն  10,000
  Կերակրափողի հետազոտություն 7,000
  Ստամոքս-աղիքային տրակտի հետազոտություն 15,000
  Բարակ և հաստ աղիքի հետազոտություն 10,000
  Գլխի ոսկրերի շրջադիտարկային ռենտգենոգրաֆիա 3 պրոեկցիայով 8,000
  Գլխի ոսկրերի հատուկ պրոեկցիայով  ռենտգեն նկարահանում 6,000
  Թուրքական թամբի նշանակետային ռենտգեն նկարահանում 6,000
  Քթի հարակից խոռոչների ռենտգեն նկարահանում 6,000
  Լուսանցման ժամանակ կատարվող նշանակակետային յուրաքանչյուր 1/մեկ/ նկարը 3,500
  Խոլեստոգրաֆիա 7,000
  Ներերակային խոլանգիոցիստոգրաֆիա 7,000
  Միզուղիների շրջադիտարկային ռենտգեն նկարահանում 7,000
  Արտազասական ուրոգրաֆիա 20,000
  Միզապարկի կոնտրաստ հետազոտություն 8,000
  Արգանդի հավելյալ խոռոչների ռենտգեն հետազոտություն 8,000
  Թաթերի, դաստակների ռենտգեն հետազոտություն 7,000
  Զույգ ոտնաթաթերի ռենտգեն հետազոտություն կողմնային դիրքով /հարթաթաթության համար/ 10,000
  Կոնքի ոսկրերի ռենտգեն նկարահանում 7,000
  Ողնաշարի ռենտգեն նկարահանում ամբողջ երկայնքով 16,000
  Կրծքային հատվածներ 8,000
  Գոտկային հատվածներ 8,000
  Պարանոցային  հատվածներ 7,000
  Պոչուկային հատվածներ 7,000
  Ողնաշարի 1 հատվածի ռենտգեն հետազոտություն ֆունկցիոնալ պրոբաներով 10,000
  Հոդերի ռենտգեն նկարահանում 7,000
  Հոդերի ռենտգեն նկարահանում 3 պրոեկցիայով 10,000
  Փափուկ հյուսվածքների ռենտգեն նկարահանում 6,000
  Ֆիստուլոգրաֆիա 8,000
  Հաստ աղիքի կոնտրաստով հետազոտություն /իրիգրոսկոպիա/ 20,000
  Մամոգրաֆիա /1 կրծքագեղձի ռենտգեն հետազոտություն / 7,000
  Երկար խողովակավոր ոսկրերի ռենտգեն նկարահանում 7,000
  Մատների ռենտգեն նկարահանում 5,000
  Ատամնաշարի շրջադիտակային /պանորամիկ/ ռենտգեն նկարահանում  8,000
  Դրսից բերված ռենտգեն նկարների բժշկի կոնսուլտացիա 3,000
  Ռենտգեն բաժանմունքից դուրս կատարվող յուրաքանչյուր հետազոտության արժեքին ավելացվում է  2,000
  Թաթերի և դաստակների ռենտգենոգրաֆիա  (ռևմատոլոգիական հիվանդների համար) 7,000
  Ֆլյուրոգրաֆիա (պատասխանը թղթի վրա) 1,200
 

Ֆլյուրոգրաֆիա (պատասխանը ժապավենի վրա)

 

Դենսիտոմետրիա

3,500

 

10.000

Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր