«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն
Medical Journal Erebouni

Ուլտրաձայնային ախտորոշման բաժանմունք

Ընդհանուր նկարագրություն

Ցանկացած հիվանդության ճիշտ բուժումը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է այն ախտորոշել: Այդ իսկ պատճառով ժամանակակից բժշկությունն ունի ախտորոշիչ հետազոտությունների բազմաթիվ եղանակներ և մեթոդներ, սակայն ամենաճշգրիտը համարվում է ուլտրաձայնային ախտորոշումը, որը բավականին պարզ է և հիվանդի մոտ տհաճ զգացողություններ չի առաջացնում: Դրա միջոցով կարելի է ստանալ տվյալների ինչպես որակական, այնպես էլ քանակական բնութագիրը: Ուլտրաձայնային հետազոտության (ՈՒՁՀ) օգնությամբ հնարավոր է ստանալ օրգանների և համակարգերի կառուցվածքի մորֆոլոգիական և ֆունկցիոնալ բնութագիրը:Ուլտրաձայնային հետազոտության միջոցով հնարավոր է հայտնաբերել բազմաթիվ հիվանդություններ: Նրա տվյալներն օգնում են մասնագետին՝ լրացուցիչ հաստատելու հիվանդության առկայությունը, որոշ հիվանդությունների ժամանակ՝ պարզելու օրգանների ախտահարման աստիճանը:

 


Որովայնի խոռոչի օրգանների ՈՒՁՀ-ն որովայնի խոռոչի օրգանների՝ լեղապարկի, լյարդի, փայծաղի և ենթաստամոքսային գեղձի ուլտրաձայնային ախտորոշիչ հետազոտությունն է: Որովայնի խոռոչի օրգանների ՈՒՁՀ-ն թույլ է տալիս ոչ միայն մանրամասն ուսումնասիրել հիվանդի որովայնի խոռոչի օրգանների և համակարգերի ֆունկցիոնալ ու անատոմիական առանձնահատկությունները, այլև պարզել առկա շեղումների պատճառահետևանքային կապերը:

 

Նման մոտեցումը հնարավորություն է տալիս ճիշտ մեկնաբանել հետազոտվող օրգանների վիճակն ըստ հիվանդի գանգատների և հիվանդության կլինիկական պատկերի: Որովայնի խոռոչի օրգանների ՈՒՁՀ-ի շնորհիվ հնարավոր է սահմանել բոլոր ներքին օրգանների բացարձակ չափերը, նկարագրել նրանց կառուցվածքը, բացահայտել բորբոքային օջախների, նորագոյացությունների և կոնկրեմենտների առկայությունը:

 

 Էրեբունի բժշկական կենտրոն.Ախտորոշիչ կլինիկա.Ուլտրաձայնային ախտորոշման բաժանմունքՈրովայնի խոռոչի ՈՒՁՀ իրականացվում է հետևյալ ախտաբանությունների կասկածի դեպքում.

 

 • զարգացման անոմալիաներ,
 • լեղապարկում քարեր (լեղաքարային հիվանդություն),
 • լյարդի ցիռոզ,
 • հեպատիտ,
 • քրոնիկական և սուր խոլեցիստիտ,
 • քրոնիկական և սուր պանկրեատիտ,
 • նորագոյացությունների առկայություն (բարորակ կամ չարորակ), նաև տարածվածության աստիճանը,
 • աորտայի որովայնային հատվածի անևրիզմա:

 

Որովայնի շրջանում սուր ցավերը նույնպես որովայնի խոռոչի ՈՒՁՀ իրականացման ցուցում է: Հետազոտության այս տեսակը կարող է կիրառվել նաև իրականացվող բուժման արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով:

 

 Որովայնի խոռոչի ՈՒՁՀ

 

Որովայնի խոռոչի ՈՒՁՀ իրականացման ճիշտ նախապատրաստումը կարևոր է, քանի որ աղիներում գտնվող գազերը կարող են վատացնել հետազոտվող օրգանների տեսանելիությունը, ինչն ուղղակիորեն կազդի հետազոտման արդյունքների վրա:

 

Որակյալ պատկեր ստանալու համար ցանկալի է պլանավորվող հետազոտությունից 2-3 օր առաջ հիվանդի ռացիոնից բացառել այնպիսի մթերքները, ինչպիսիք են՝ մրգերը, հում բանջարեղենը, լոբազգիները, կաղամբի թթուն, տորթերը, սև հացը, գազավորված ըմպելիքները, հյութերը, կաթը: Այս պարզ քայլերը կօգնեն վերացնել կամ զգալիորեն նվազեցնել մեթեորիզմը (գազագոյացումը): Եթե հիվանդը հակված է մեթեորիզմի, ապա, բացի վերը նշվածից, խորհուրդ է տրվում նաև պլանավորվող հետազոտությունից 2-3 օր առաջ ընդունել էնտերոսորբենտներ (օրինակ՝ էսպումիզան կամ ակտիվացված ածուխ):

 
Որովայնի խոռոչի ՈՒՁՀ իրականացման լավագույն ժամանակն առավոտն է: ՈՒՁՀ-ն իրականացվում է քաղցած: Այն դեպքերում, երբ հետազոտությունը նշանակված է օրվա երկրորդ կեսին, թույլատրվում է միայն առավոտյան թեթև նախաճաշել. կարևոր է ՈՒՁՀ-ի և սննդի ընդունման միջև 6 ժամյա ընդմիջման պահպանումը:

 

Ծխող հիվանդները հետազոտությունից առաջ ստիպված են հրաժարվել վնասակար սովորությունից, քանի որ նիկոտինը կարող է բերել լեղապարկի պատերի ակամա կծկման, որը կհանգեցնի սխալ եզրակացության: Որովայնի խոռոչի ՈՒՁՀ իրականացումը կոլոնոսկոպիայից կամ ֆիբրոգաստրոսկոպիայից անմիջապես հետո անիմաստ է, քանի որ նման հետազոտությունների ընթացքում աղիներում մեծ քանակությամբ օդ է կուտակվում, ինչը դժվարացնում է տեսանելիությունը:

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոն.Ախտորոշիչ կլինիկա.Ուլտրաձայնային ախտորոշման բաժանմունք


ՈՒՁՀ գինեկոլոգիայում և հղիության ժամանակ

 

ՈՒՁՀ օգնությամբ հնարավոր է հաստատել հղիությունն ամենավաղ շրջանում, ուսումնասիրել պտղի անատոմիան, ընդհանուր վիճակը, իրականացնել նախածննդյան ախտորոշում, ֆոլիկուլոմետրիա, իրականացնել արգանդ-պլացենտա-պտուղ համալիրի անոթների դոպլերոմետրիա, ախտորոշել արգանդի և ձվարանների հիվանդությունները, հետազոտել փոքր կոնքի օրգանները:

 

ՈՒՁՀ երիկամների և միզուղիների հիվանդությունների ժամանակ

 

ՈւՁՀ օգնությամբ հնարավոր է հայտնաբերել կիստաներ երիկամներում (հեղուկ պարունակող գոյացություններ), երիկամների ուռուցքներ, հիդրոնեֆրոզ, քարեր (միզաքարային հիվանդություն): Միզածորաններում և բաժակ-ավազանային համակարգում հնարավոր է հայտնաբերել կոնկրեմենտներ: Դոպլերոգրաֆիայի կիրառումը թույլ է տալիս ուսումնասիրել երիկամային անոթների վիճակը:

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոն.Ախտորոշիչ կլինիկա.Ուլտրաձայնային ախտորոշման բաժանմունք

 

Ուլտրաձայնային հետազոտությամբ կարելի է միզապարկում և միզածորանների լուսանցքում քարեր հայտնաբերել: Հնարավոր է նաև հայտնաբերել միզածորանի իջեցում միզապարկի մեջ, միզապարկի ուռուցք:

 

ՈՒՁՀ ամորձիների, ամորձապարկի (փոշտ) և շագանակագեղձի հիվանդությունների ժամանակ

 

Վարիկոցելեի ժամանակ դոպլերոգրաֆիայի միջոցով կարելի է գաղափար կազմել արյունահոսքի մասին, հետևաբար նաև ախտորոշել սերմնալարի երակների լայնացումը: Այս նույն մեթոդի կիրառմամբ մասնագետը կարող է որոշել արյունահոսքի խանգարման աստիճանն ամորձու ոլորման ժամանակ: Ամորձու ուռուցքի ախտորոշման առումով ՈՒՁՀ-ն անփոխարինելի է, որի օգնությամբ կարող են արձանագրել արյան շրջանառության առկայության փաստն ամորձապարկի վնասվածքների ժամանակ:

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոն.Ախտորոշիչ կլինիկա.Ուլտրաձայնային ախտորոշման բաժանմունքՇագանակագեղձի հիվանդություն ախտորոշելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տրանսռեկտալ ուլտրաձայնային հետազոտություն: Այն անփոխարինելի է նաև շագանակագեղձի քաղցկեղի ախտորոշման գործընթացում: ՈՒՁՀ-ն թույլ է տալիս հայտնաբերել ախտահարման օջախը, որոշել շագանակագեղձի չափերը, ինչը նշանակում է՝ ստանալ կարևորագույն տեղեկատվություն քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման համար: Այն նաև շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի (ադենոմա) հայտնաբերման համար կիրառվող հետազոտություններից է:

 

ՈՒՁՀ միջոցով կարելի է հայտնաբերել առնանդամի արյունահոսքի խանգարում, որոշել արյունամատակարարման աստիճանը: Արյունահոսքի խանգարումը վկայում է անոթի խցանման, աթերոսկլերոտիկ վահանիկներով զարկերակների նեղացման մասին:

 

«Էրեբունի» ԲԿ ուլտրաձայնային ախտորոշման (ՈՒՁԱ) բաժանմունքը հագեցած է բարձր և փորձագիտական դասի ժամանակակից սարքավորումներով՝բարձր հաճախության տվիչներով և ժամանակակից տեխնոլոգիաներով (ճառագայթների լայնաշերտ ձևավորում, գերհստակ պատկերի ստացում, գերբարձր թույլատրելիություն, երկրորդ հյուսվածքային հարմոնիկա, հյուսվածքային դոպլեր):

 

Փորձագիտական դասի սարքավորումների ժամանակակից տեխնոլոգիաների շնորհիվ կարելի է հայտնաբերել բավականին փոքր գոյացություններ, ճշգրիտ ուսումնասիրել նրանց ներքին կառուցվածքը, ստանալ փոքրագույն գոյացությունների և շրջակա հյուսվածքների առավել հստակ պատկերներ: Այսպիսով, բարձրանում է ախտորոշման և տարբերակիչ ախտորոշման արդյունավետությունը, հիվանդությունների հայտնաբերումն ավելի վաղ շրջաններում, հնարավորություն է ստեղծվում պլանավորել բուժումը՝ կոնկրետ կլինիկական պահանջներին համապատասխան:


ՈՒՁԱ բաժանմունքում աշխատում են ռադիոլոգիայի բնագավառում փորձառու մասնագետներ, ովքեր վերապատրաստվել են ԱՊՀ-ում, արտերկրում (ԱՄՆ, Ավստրիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա):

 
Տեխնիկական հագեցվածություն

Բաժանմունքը հագեցած է ժամանակակից ուլտրաձայնային սարքավորումներով՝ Acuson x500, Acuson X700, Sonoline G60S, Adara, Medison, Ulrtasonix (Կանադա):

 

 • Siemens ընկերության Acuson x500,
 • Siemens ընկերության Adara ,
 • Siemens ընկերության Medison ,
 • Siemens ընկերության Ulrtasonix ,
 • Siemens ընկերության Sonoline G-60 ,
 • Siemens Acuson X 700

 

Sonoline G-60 ընկերության D3 տպիչով նորագույն ուլտրաձայնային սարքի շնորհիվ իրականացվում է պտղի և ներքին օրգանների եռաչափ պատկերների վերարտադրում:

 

 
Հիմնական գործունեության ուղղությունները

Բարձր զգայնությամբ տպիչներով նորագույն ուլտրաձայնային սարքերը հնարավորություն են տալիս իրականացնել հետևյալ հետազոտությունները.

 

 • պտղի դոպլեր հետազոտություն (3D),
 • էխոսրտագրություն,
 • որովայնի խոռոչի օրգանների հետազոտություն,
 • դոպլերոգրաֆիա,
 • փոքր կոնքի խոռոչի հետազոտություն,
 • վահանաձև գեղձի հետազոտություն,
 • հետորովայնամզային տարածության հետազոտություն,
 • կրծագեղձերի հետազոտություն,
 • հղիների հետազոտություն,
 • հոդերի հետազոտություն,
 • սեռական օրգանների հետազոտություն,
 • անոթների հետազոտություն:    
 
Անձնակազմ
Սուրեն Պետրոսյան Սուրեն Պետրոսյան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ ուլտրաձայնային հետազոտությունների ծառայության ղեկավար ռադիոլոգ
Նաիրա Մարտիրոսյան Նաիրա Մարտիրոսյան Գրել նամակ ռադիոլոգ
Անյուտա Օհանյան Անյուտա Օհանյան Գրել նամակ սոնոգրաֆիստ
Մարինե Ջանոյան Մարինե Ջանոյան Գրել նամակ ռադիոլոգ
Արփինե Աղաբաբյան Արփինե Աղաբաբյան Գրել նամակ ռադիոլոգ
Նարինե Մկրտչյան Նարինե Մկրտչյան Գրել նամակ սոնոգրաֆիստ
Լիլիթ Ներսիսյան Լիլիթ Ներսիսյան Գրել նամակ սոնոգրաֆիստ ռադիոլոգ
Սերգեյ Առուստամյան Սերգեյ Առուստամյան Գրել նամակ սոնոգրաֆիստ ռադիոլոգ
Սուսաննա Ստամբոլցյան Սուսաննա Ստամբոլցյան Գրել նամակ սոնոգրաֆիստ ռադիոլոգ
Լիլիթ Օսեյան Լիլիթ Օսեյան Գրել նամակ սոնոգրաֆիստ ռադիոլոգ
Կրթություն

Ամբիոններ  
Ճառագայթային ախտորոշման ամբիոն  


Ուսումնական գործունեություն իրականացնող աշխատակիցներ
Ասիստենտ Անյուտա Օհանյան


Կրթական հաստատություններ
- Յուրաքանչյուր տարի վերապատրաստվում են Հայկական բժշկական ինստիտուտի (ՀԲԻ) ճառագայթային ախտորոշման մոտավորապես 40 մասնագետ (բակալավրիատ, մագիստրատուրա) :

 

Կրթական նյութեր մասնագետների համար

 

Կրթական նյութեր պացիենտի համար

 

  Պտղի ուլտրաձայնային հետազոտություն
 
Գնացուցակ

 

 
Ուլտրաձայնային ախտորոշիչ հետազոտությունների ծառայության գնացուցակ
25.01.2019 թ.
  Ծառայության անվանումը Արժեքը (դրամով)
  Ծառայության ղեկավարի կատարած սոնոգրաֆիա 15,000
  Սոնոգրաֆիա - ներքին օրգանների /լյարդ, լեղապարկ, ենթաստամոքսային գեղձ, երիկամներ, փայծաղ, միզապարկ/ 8,000
  Սոնոգրաֆիա - պտղի 10,000
  Սոնոգրաֆիա - վահանագեղձի 8,000
  Սոնոգրաֆիա (3 D) 10,000
  Հոդի սոնոգրաֆիա 15,000
  Սոնոգրաֆիա-կանանց օրգանների,  պտղի ( Sono Line G40 ) 10,000
  Պտղի դոպլեր հետազոտություն և 4 D 15,000
  Մամոլոգի կոնսուլտացիա 15,000
  Կրծքագեղձի բիոպսիա 50,000
  Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա մամոգրաֆիայի ցուցումով 15,000
  Ասեղային ուղեցուցային լոկալիզացիա ներառյալ 1 ասեղ 50,000
  Ասեղային ուղեցուցային լոկալիզացիա ներառյալ 2 ասեղ 70,000
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր