«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն
Medical Journal Erebouni

Նյարդավիրաբուժական բաժանմունք

Ընդհանուր նկարագրություն

«Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի նյարդավիրաբուժական բաժանմունքը հիմնադրվել է 1998 թվականին, ապա 2000 թվականին միավորվել նյարդաբանական բաժանմունքի հետ՝ ստեղծելով բազմապրոֆիլ նյարդաբանական և նյարդավիրաբուժական կլինիկա: «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի նյարդավիրաբուժական բաժանմունքում յուրաքանչյուր տարի իրականացվում է ավելի շուրջ 1000 վիրահատություն՝ գլխուղեղի տարբեր հիվանդությունների և ողնաշարի ախտահարումների (վնասվածքային հեմատոմաներ, ողնաշարի վնասվածքներ և կոտրվածքներ, գլխուղեղի և ողնուղեղի ծավալային գոյացություններ), ինչպես նաև ծայրամասային նյարդերի և նյարդային հյուսակների, գլխուղեղի անոթների ախտահարումների կապակցությամբ (գլխուղեղի անոթների հիվանդությունների ժամանակ իրականացվում է ներանոթային բուժում):

Կատարվում են վիրահատություններ ողնաշարի դեգեներատիվ փոփոխություններով պայմանավորված հիվանդությունների ժամանակ՝ միջողնաշարային խողովակի ճողվածքներ, սպոնդիլոլիստեզ, ողնաշարային խողովակի ստենոզ և այլն:

Հիվանդություններ և վիճակներ, որոնց դեպքում հիվանդները պետք է դիմեն նյարդավիրաբուժական բաժանմունք.

• նյարդաուռուցքաբանական ( գլխուղեղի և ողնուղեղի ուռուցքներ, նևրինոմաներ),

• ցերեբրովասկուլյար հիվանդություններ (հեմոռագիկ, իշեմիկ կաթվածներ, զարկերակային անևրիզմաներ, զարկերակ-երակային մալֆորմացիաներ),

• գլխուղեղի հիվանդություններ՝ հիդրոցեֆալիա համախտանիշով,

• միջողնային սկավառակների ճողվածքներ, ռադիկուլոիշեմիա, ողնաշարային խողովակի ստենոզ,

• թունելային և ցավային համախտանիշներ,

• նյարդերի, նյարդային հյուսվածքների վնասվածքներ, ողնուղեղային վնասվածքներ,

• գանգուղեղային վնասվածքներ, ներուղեղային հեմատոմաներ,

• դիմային ցավեր (պրոզոպալգիա), եռoրյակ նյարդի նևրալգիա:

Գլխուղեղի ուռուցքներ Գլխուղեղի ուռուցքն, անկախ բարորակ կամ չարորակ լինելուց, կարող է արմատապես ազդել հիվանդի վիճակի վրա թե՛ ինքնազգացողության տեսանկյունից, թե՛ վարքի: Որպես կանոն, եթե ուռուցքը տեղակայված է նյարդավիրաբույժին հասանելի շրջանում և չի ներառում գլխուղեղի կարևոր մասերը, իրականացվում է վիրահատություն՝ ուռուցքի հեռացում: Հիդրոցեֆալիա: Գանգատուփում ողնուղեղային հեղուկի կուտակումը կարող է լինել այլ գործոններից անկախ հիվանդության արտահայտություն կամ՝ որպես գլխի վնասվածքի հետևանք: Հիդրոցեֆալիայի հեռացման ամենատարածված միջոցը գլխուղեղում շունտի տեղադրումն է, որով հեղուկը արտահոսում է որովայնի խոռոչ:

Ողնաշարի ախտաբանություն Ողնաշարի ծանր վնասվածքները, միջողնային ճողվածքները, ողերի կոտրվածքները պահանջում են նյարդավիրաբուժական միջամտություն:

Էպիլեպսիա  Այն դեպքերում, երբ դեղորայքային բուժումն անօգուտ է, իսկ հիվանդի մոտ առկա են էպինոպաներ, վիրաբուժական միջամտությամբ իրականացվում է թափառող նյարդի խթանիչի իմպլանտացիա (VNS):

Արդյունավետ համագործակցությունը նյարդաբանական, վերականգնողական և ֆիզիոթերապիայի բաժանմունքների հետ ապահովում է յուրաքանչյուր հիվանդի բուժման համակողմանի մոտեցում:

Բոլոր հիվանդասենյակները հագեցած են ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ մահճակալներով, հսկման համակարգերով և բժշկական անձնակազմի հետ կապով: Յուրաքանչյուր հիվանդ վիրահատությունից առաջ և հետո մշտապես գտնվում է բաժանմունքի բժիշկների և բարձր որակավորված բուժքույրերի հսկողության տակ:

 


Տեխնիկական հագեցվածություն

Նյարդավիրաբուժական բաժանմունքի տրամադրության տակ են ժամանակակից վիրասրահներ՝ օդորակման և օդի մաքրման ինքնավար համակարգով, անհրաժեշտ տեսասարքավորումներով, վիրահատական օպտիկայով, միկրոգործիքավորմամբ, էլեկտրոնաօպտիկական փոխարկեպիչով (ԷՕՓ) ռենտգեն սարքավորմամբ, ինչպես նաև համաշխարհային առաջատար ընկերությունների տեսաէնդոսկոպիկ սարքավորումներով: Վիրասրահները հագեցած են ժամանակակից սարքավորումներով, որոնք հնարավորություն են տալիս կիրառել վերտեբրոլոգիայի նորագույն և արդյունավետ բուժման մեթոդները:


Դրանից զատ բաժանմունքում առկա են.

 

 • Somoton Emotion 16 երկու սպիրալային տոմոգրաֆ,
 • 3 տեսլա հզորությամբ մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆ,
 • նեյրոէնդոսկոպ,
 • թվային ռենտգենոգրաֆիա,
 • վերջին սերնդի սոնոգրաֆ,
 • դենսիտոմետր,
 • էլեկտրամիոգրաֆ, էլեկտրանեյրոգրաֆիա,
 • սոմատոսենսոր առաջ բերող ներուժեր, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ,

 

Նյարդաբանական և նյարդավիրաբուժական կլինիկա. Նյարդաբանական բաժանմունք

Հիմնական գործունեության ուղղությունները

Բաժանմունքում կատարվում են վիրահատություններ հետևյալ վիճակների դեպքում.

 

  գլխուղեղի և ողնաշարի տարբեր վնասվածքներ.
 • վնասվածքային հեմատոմաներ,
 • գլխուղեղի և ողնուղեղի տրավմատիկ վնասվածքեր,
 • գանգի ոսկրերի և ողնաշարի տրավմատիկ վնասվածքներ,
 • ծայրամասային նյարդերի տրավմատիկ վնասվածքներ:
  գլխուղեղի և ողնուղեղի տաբեր բնույթի գոյացությունների հետևանքով առաջացած հիվանդություններ.
 • ողնաշարի դեգեներատիվ փոփոխություններով պայմանավորված հիվանդություններ՝ միջողնաշարային խողովակի ճողվածքներ, սպոնդիլոլիստեզ, ողնաշարային խողովակի ստենոզ և այլն,
 • գլխուղեղի անոթային հիվանդություններ,
  անևրիզմաներ, զարկերակ-երակային մալֆորմացիաներ և գլխուղեղի ու ողնուղեղի անոթների քներակ-սիներակային բերանակցումներ:

 
Բաժանմունքը հետագայում պլանավորում է բժշկական անձնակազմի մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների կատարելագործում, ինչպես նաև նորագույն բժշկական տեխնոլոգիաների ներդրում.

 

 • նյարդաէնդոսկոպիկ համակարգերի ձեռքբերում և ներդրում (ողնաշարի, գլխուղեղի և գլխուղեղի հիմային շրջաններում վիրահատություններ իրականացնելու համար),

 • վիրասրահի արդիականացում՝ ժամանակակից պահանջներին համապատասխան  (երկու վիրասրահի առկայություն բաց և էնդոսկոպիկ վիրահատություններ իրականացնելու համար),

 • ուլտրաձայնային ասպիրատորի ձեռքբերում և ներդրում,

 • մանրադիտակի ձեռքբերում և ներդրում,

 • մանկական նյարդավիրաբուժության ներդրում (8 տարեկանից բարձր)՝ համապատասխան արտոնագրմամբ և կադրային քաղաքականությամբ,

 • տրանսնազալ վիրահատություններ իրականացնելու համար բազմամասնագիտական բժշկական թիմի ձևավորում (քիթ-կոկորդ-ականջաբան, ներզատաբան, նյարդաակնաբան),

 • ընդլայնել համագործակցությունը արտերկրի նյարդավիրաբուժական կենտրոնների հետ, հրավիրել առաջատար մասնագետներին՝ համատեղ վիրահատություններ իրականացնելու:


Կլինիկայում, բացի վիրահատություններից, իրականացվում է նաև ողնաշարի դեգեներատիվ հիվանդությունների պահպանողական բուժում: Առաջնահերթ ուղղություն է համարվում «ԴԻ-Բլյուդեն ներզատաբանական վերականգնողական թերապիան»: Բազմագործոնային սկզբունքից ելնելով՝ մեկ ամբողջականության մեջ են հավաքվել և մանրամասն ուսումնասիրվել մի շարք թերապևտիկ միջամտություններ, երբ իրականացվող նմանատիպ բուժական-վերականգնողական միջոցառումները՝ ներկայում կիրառվող եղանակների համեմատ, օժտված են տաբերակիչ, փոխլրացնող գծով:

 

Միջողնաշարային ճողվածք ախտորոշմամբ հիվանդներին, ովքեր վիրաբուժական միջամտության կարիք չունեն, համալիր բուժման կազմում նշանակվում է նաև վերականգնողական կուրս (17 միջամտություն) հիմնական խնդիրը՝ սկավառակ-նյարդարմատային հակամարտությունը, լուծելու համար, իսկ հետվիրահատական հիվանդներին բավական է անցնել տվյալ բուժման 10-օրյա կուրս: Բորբոքային երևույթների, այտուցի, ցավի վերացումը, տեղային հեմոդինամիկայի լավացումը, հոդերի շարժունակությունը, ուղղահայաց դիրքի ֆունկցիոնալ կայունության կարգավորումը հաստատում են Էնոկրինոլոգիական ռեաբիլիտացիայի ծառայության բարձր արդյունավետությունը:

Անձնակազմ
Մամիկոն Եղունյան Մամիկոն Եղունյան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ նյարդաբանական և նյարդավիրաբուժական կլինիկայի ղեկավար նյարդավիրաբույժ բ.գ.դ. պրոֆեսոր
Արտյոմ Ստամբոլցյան Արտյոմ Ստամբոլցյան Գրել նամակ նյարդավիրաբույժ
Նաիրի Մարգարյան Նաիրի Մարգարյան Գրել նամակ նյարդավիրաբույժ
Սարգիս Եղունյան Գրել նամակ նյարդավիրաբույժ
Կրթություն

Ամբիոններ
Մխ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ նյարդավիրաբուժության ամբիոն


Դասախոսական գործունեություն իրականացնող աշխատակիցներ.
Մամիկոն Եղունյան, բ.գ.դ.,պրոֆեսոր
Վահրամ Համբարձումյան, ավագ դասախոս


Տպագրված գիտական աշխատանքներ
Գնացուցակ
Նեյրովիրաբուժական բաժանմունքի վճարովի ծառայությունների գնացուցակ   
23.09.2021 թ.  
       
  Բաժնի վարիչի (ծառայության ղեկավարի) առաջնային նախազննում 10,000  
  Բաժնի վարիչի (ծառայության ղեկավարի) երկրորդային նախազննում 5,000  
  Բժշկի առաջնային նախազննում 5,000  
  Բժշկի երկրորդային նախազննում 3,000  
  Բուժման 1 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 20,000  
  Բուժման 2 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 40,000  
  Բուժման 3 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 60,000  
  Բուժման 4 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 80,000  
  Բուժման 5 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 100,000  
  Բուժման 1 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 30,000  
  Բուժման 2 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 60,000  
  Բուժման 3 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 90,000  
  Բուժման 4 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 120,000  
  Բուժման 5 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 150,000  
  Բուժում ցերեկային ստացիոնարում ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) 115,000  
  Հիվանդի կոնսերվատիվ բուժում                                                                                                            170,000  
   
  Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները                      Արժեքը (դրամով)  
  Միջողային աճառի ճողվածք 600,000  
  Սուր և խրոնիկ սուբդուրալ հեմատոմա, ներգանգային հեմատոմա, ներհրված կոտրվածք 500,000  
  Գլխուղեղի կոնվեքստիալ, արտաուղեղային ուռուցքներ 1,200,000  
  Ողնաշարի.ողնուղեղի  ուռուցքներ 660,000  
  Ներուղեղային ուռուցքներ 810,000  
  Շունտավորող վիրահատություններ 430,000  
  Գանգի ոսկրերի դեֆեկտի պլաստիկա 500,000  
  Գլխուղեղի թարախաօջախային հիվանդություններ, պարազիտար հիվանդություններ 500,000  
  Ողնաշարի.ողնուղեղի  թարախաօջախային հիվանդություններ 660,000  
  Ողնուղեղի ողնաշարային խողովակի դեկոմպրեսիա (լամինէկտոմիա) 500,000  
  Գլխուղեղի բազալ ուռուցքներ 1,200,000  
  Ներփորոքային ուռուցքներ  1,200,000  
  Ողնաշարային խողովակի ստենոզ 600,000  
  Փորոքի արտաքին փակ դրենավորում (առանց դրենաժի  արժեքի) 150,000  
  Սիրինգոմիելիա, Առնոլդ -Կիարի հիվանդություն 810,000  
  Գլխի փափուկ հյուսվածքի վիրաբուժական մշակում տեղային անզգայացման պայմաններում 45,000  
  Գլխի փափուկ հյուսվածքի վիրաբուժական մշակում  ընդհանուր անզգայացման պայմաններում 100,000  
  Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 1,000  
  Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 1 5,000  
  Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 2 10,000  
  Ուղեկցող I աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 40,000  
  Ուղեկցող II աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 80,000  
  Ուղեկցող III աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 120,000  
  Ուղեկցող IV աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 160,000  
  Վիրակապարանում տարբեր տեսակի փոքր  վիրահատական միջամտություններ 15,000  
  Վիրակապարանում տեղային անզգայացման տակ կատարվող միջին ծանրության  վիրահատական միջամտություններ  45,000  
ՀՀ Առողջապահության նախարարի 27.01.2011թ.N 91-Ա հրամանով հաստատված համավճար*  
  Համավճար՝ Սեպսիս 180,000  
  Համավճար՝ Կարճաժամկետ բուժօգնություն (1 օր) ավարտված, մեկ օրվա գինը  7,000  
  Համավճար՝ Կարճաժամկետ բուժօգնություն (2 օր) ավարտված, երկու օրվա գինը  14,000  
  Համավճար՝ Կարճաժամկետ բուժօգնություն (3 օր) ավարտված, երեք օրվա գինը  21,000  
  Համավճար՝ Գլխուղեղային և ողնուղեղի վնասվածքներ առանց վիրաբուժական միջամտության  150,000  
  Համավճար՝ Գլխուղեղային և ողնուղեղի վնասվածքներ վիրաբուժական միջամտությամբ. Դեկոմպրեսիոն կրանիէկտոմիա 250,000  
  Համավճար՝ Վիրահատություններ սուր սուբդուրալ, էպիդուրալ, ներուղեղային հեմատոմաների և գանգաթաղի ներհրված կոտրվածքների ժամանակ 300,000  
  Համավճար՝ Սուր ողնաշար-ողնուղեղային վնասվածքների վիրահատություններ` օրթոպեդիկ ֆիքսացիայով (չներառելով ֆիքսացիոն համակարգի արժեքը) 300,000  
  Համավճար՝ Զարկերակային և արտերիո-վենոզ անևրիզմաների վիրահատական բուժում  300,000  
       
Ողնաշարի ախտաբանության ծառայության վճարովի ծառայությունների գնացուցակ*  
  Ծառայության անվանումը Արժեքը (դրամով)  
  Վերտեբրոպլաստիկա 520,000  
  Սկոլիոզի վիրահատական բուժում 1 էտապով, Սպոնդիլոլիսթեզի վիրահատություն, Բեխտերևի հիվանդության վիրահատութական բուժում, Կողային կուզի հեռացում 500,000  
  Սկոլիոզի վիրահատական բուժում 2 էտապով 610,000  
  Սպոնդիլոլիսթեզի վիրահատություն հետին մուտքով միջողնային կեյջի տեղադրումով, Ողնաշարային կանալի ստենոզ, Միջողնային դիսկի ճողվածքի հեռացում կեյջի տեղադրումով, Ողնաշարի մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում 610,000  
  Ողնաշարի կոտրվածքների վիրահատական բուժում 500,000  
  Գոտկասրբանային հոդի բլոկադա 20,000  
       
Վճարովի հիվանդասենյակների արժեքը  
  Հիվանդասենյակ Արժեքը (դրամով)  
  Հիվանդասենյակ 308 3,000  
  Հիվանդասենյակ 307 3,000  
  Հիվանդասենյակ 306 10,000  
  Հիվանդասենյակ 310 7,000  
       
*Բոլոր գներում ներառված չեն ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների արժեքները  
*Բոլոր գներում ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների, ստենտների, պրոտեզների, ինչպես նաև թանկարժեք դեղամիջոցների (1 միավորի արժեքը 5000 դրամից ավել), արյան բաղադրամասերի, սննդի, առանձնացված հիվանդասենյակների արժեքները  
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր